SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-09-09
Authors
İŞİNER, Nisa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kitle fonlaması, internet aracılığı ile girişimlere finansal kaynak sağlayan yeni ve modern bir finansal sistemdir. Bu teknoloji destekli modern finansman sistemi ile girişimler artık geleneksel finansal yöntemlerine bağlı olmadan hızlı ve kolay bir şekilde finanse edilebilecektir. Bu çalışma, bu yeni finansman sisteminin özelliklerini ve işleyişini açıklamayı ve hisse bazlı kitle fonlamasına ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesini ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmamız kapsamında öncelikle kitle fonlamasının ortaya çıkışı hakkında bilgiler verilmiş, sırasıyla tanımı, tarafları ve türleri hakkında açıklamalar yapılmış ve kitle fonlaması sürecinin işleyişinden bahsedilmiştir. Riskler, avantajlar ve dezavantajlar hakkında, diğer finansman yöntemleri ile karşılaştırma yapılarak, bu yeni finansal sistemin değerlendirmesi yapılmıştır. Sonrasında, ABD hukukunda ve AB hukukunda paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak, Türk Sermaye Piyasası Hukukunda paya dayalı kitle fonlaması hükümleri incelenmiş, gerektiğinde ABD hukuku ve AB hukuku düzenlemeleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır.
Description
Equity Based Crowdfunding in Capital Market Law
ABSTRACT: Crowdfunding is a new and modern financial system that provides financial resources to enterprises via the internet. With this technology-supported modern financing system, enterprises can now be financed quickly and easily, regardless of traditional financial methods. This study aims to explain the features and functioning of this new financing system and examine and evaluate the legal regulations regarding equity based crowdfunding. Within the scope of our study, primarily, information about the emergence of crowdfunding was given, explanations were made about its definition, parties, and types, respectively, and the functioning of the crowdfunding process was mentioned. This new financial system has been evaluated by making a comparison with other financing methods about the risks, advantages, and disadvantages. Then, information was given about the legal regulations regarding equity based crowdfunding in US law and EU law. In conclusion, the provisions of equity based crowdfunding in the Turkish Capital Market Law have been examined, and comparisons with US law and EU law regulations are made when required.
Keywords
private law
Citation