AN INVESTIGATION ON INDUSTRIAL SUPPLIER AND BUYER RELATIONSHIP IN LIBYAN OIL COMPANIES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
BargNab, Mohamed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The supply chain is one of the important aspects in business, especially in the gas and oil fields. Buyers need a constant supply of differentiated products on regular basis to meet their commitments whereas suppliers need continuous access to a market that will accept their products. The relationship between buyers and seller is a part of the main building blocks of this chain. Therefore, in the current study, the parameters influencing the buyers-seller relationship have been practically investigated. A semi-structured interview was designed and applied over selected companies in the field of oil and gas industry. The results show that trust, commitment, communications, and collaboration are the important factors affecting the buyer-seller relationship. However, at the beginning of the transaction, trust is especially important while good cooperation is the main key for success of the supply chain management. Moreover, it is seen that communications and commitment are cornerstones for optimum performance, long and stable relationship between buyers and sellers.
Description
Endüstriyel alıcı – Satıcı ilişkisin Analizi : Libya petrol şirketlerinde bir inceleme
ÖZ: Tedarik zinciri, özellikle gaz ve petrol alanlarında, işin önemli yönlerinden biridir. Tedarikçiler, ürünlerini kabul edecek bir pazara sürekli erişime ihtiyaç duyarken, alıcıların taahhütlerini yerine getirmek için düzenli olarak farklı ürünler sunması gerekir. Alıcılar ve satıcı arasındaki ilişki bu zincirin ana yapı taşlarının bir parçasıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, alıcı-satıcı ilişkisini etkileyen parametreler pratik olarak araştırılmıştır. Petrol ve gaz endüstrisinde seçilen firmalara yarı yapılandırılmış bir görüşme tasarlanmış ve uygulanmıştır. Sonuçlar, güven, taahhüt, iletişim ve işbirliğinin alıcı-satıcı ilişkisini etkileyen önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, işlem başında güven çok önemlidir, ancak iyi işbirliği tedarik zinciri yönetiminin başarısının ana anahtarıdır. Ayrıca, iletişim ve taahhüt, alıcılar ve satıcılar arasındaki optimum performans, uzun ve istikrarlı bir ilişki için temel taşlardır.
Keywords
business
Citation