COMPETENCIES AND REQUIREMENTS OF CURRICULUM DESIGN FOR TRANSLATION COURSES TO BE OFFERED AT UNDERGRADUATE LEVELS AT LIBYAN UNIVERSITIES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
Shawesh, Sammy Mohamed Imhemed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
As the educational design is the main factor of the educational process in any academic institution, it builds the transitional stages between science and knowledge in any field, as well as the quality standards that link the design to the academic specialization. The educational design is the most important of these factors as a whole; it connects the emerging minds with the curriculum in an effort to achieve the desired cultural progress. Therefore, the purpose of this thesis is to design a translation curriculum for undergraduate levels at Libyan universities, through the curricula of five different universities, according to two Translation Competence models (PACTE Model & EMT) and a variety of procedures and logical steps to keep up with the present and the future. The study initiates by defining the objective, the necessary programs, and how to select and describe the courses, and finally, the curriculum is designed and evaluated to demonstrate the strengths and weaknesses of the curriculum as a whole.
Description
Libya Üniversitelerinde Lisans Seviyelerinde Verilecek Çeviri Derslerinde Eğitim Müfredatı Tasarımının Yeterlilikleri ve Gereklilikleri
ÖZ: Eğitsel tasarım; herhangi bir akademik kurumdaki eğitsel sürecin ana unsuru olduğundan, herhangi bir çalışma alanı içinde yer alan bilim ve bilgi arasındaki geçiş aşamalarını ve tasarımı akademik uzmanlıkla ilişkilendiren kalite standartlarını oluşturur. Eğitsel tasarım, bir bütün olarak bu faktörlerin en önemlisidir ve arzu edilen kültürel ilerlemeye ulaşmak için ortaya çıkan düşünceleri eğitim müfredatıyla ilişkilendirir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, iki ayrı Çeviri Yeterliliği modeline (PACTE-Model & EMT) ve gerçeğe ve geleceğe ayak uydurmak için çeşitli prosedürlere ve mantıksal adımlara göre, beş farklı üniversitenin müfredatıyla, Libya üniversitelerinde lisans seviyelerine yönelik bir çeviri müfredatı tasarlamaktır. Çalışma; çalışmanın amacının, ilgili programların, derslerin nasıl seçileceğinin ve tanımlanacağının belirlenmesiyle başlatılmıştır ve son olarak, eğitim müfredatı, müfredatın güçlü ve zayıf yönlerini bir bütün olarak göstermek için tasarlanmış ve değerlendirilmiştir.
Keywords
translation and interpretation
Citation