A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SOCIAL NETWORK STUDIES IN TOURISM RESEARCH

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-18
Authors
AKBULUT, Haydar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This thesis aims to visualize and therefore analyze, the social network structure in the tourism research area by using bibliometric methods to have an idea regarding the connections between documents. The articles published within the five academic journals, in the tourism field between 1990-2019 are studied. In this study, one of the most recent bibliometric visualization techniques named CiteSpace is used. This study aims to understand mainly the research trends, centralization of journals in the tourism field in the social network aspect, as well as authors and their impacts in the Social Network in Tourism Research (SNTR) field to provide new insights into research focuses. Findings show that SNTR research experienced noticeable growth in the last decade. The coauthorship and country collaboration analyses indicate that studies from the USA, Spain, Australia, and the United Kingdom dominate the field regarding the patterns and trends. The clusters in the co-citation network tend to gather in center therefore there are many overlaps among the clusters.
Description
Turizm Alanındaki Sosyal Ağ Çalışmalarında CiteSpace Kullanılarak Gerçekleştirilen Bir Bibliometrik Analiz Çalışması
ÖZ: Bu tez, turizm araştırma alanında bibliometrik yöntemler kullanılarak sosyal ağ yapısının görselleştirilmesini ve buradan yola çıkarak dökümanlar arası ilişkiler hakkında bilgi edilmesi amacıyla görselleştirme sonuçlarının analizini hedeflemektedir. Bu amaçla turizm alanındaki beş akademik derginin 1990-2019 arasında yayınladığı çalışmalar incelenmiştir. Tezde, en yeni bibliometric görselleştirme tekniklerinden biri olan CiteSpace yazılımı kullanılmıştır. Çalışma, araştırma alanındaki başlıklara yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla, turizm araştırması içerisindeki sosyal ağlar (TASA) alt alanına ilişkin akımların, bu alandaki dergilerin sosyal ağ bakış açısına göre merkeziliklerinin ve aynı zamanda alandaki yazarlar ve onların alan üzerindeki etkilerinin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bulgular TASA araştırmalarının son on yılda kayda değer bir büyüme gösterdiğine işaret etmektedir. Yazarlar ve ülkeler arasındaki iş birliklerini gösteren analizler sonucunda; Amerika, İspanya, Avustralya, ve Birleşik Krallık araştırma paternleri ve akımları noktasında alanı büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur.Yapılan atıf analizinde, referanslar arası ağları gösteren kümelerin merkezde toplanma eğiliminde olduğu ve bu kümelerin birbirlerini büyük ölçüde kapsayacak biçimde şekillendikleri görülmüştür.
Keywords
business
Citation