INVESTIGATION OF PHARMACEUTICAL DRUGS AND MEDICINES BY LASER-INDUCED PLASMA (BREAKDOWN) SPECTROSCOPY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-25
Authors
ALMSELLATI, NASER FARHAT
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Laser-induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), which is a laser based diagnostic technique, which is effective to test concentrations various solids, liquids and gases. It's laser-induced breakdown plasma comprises of electrons, and ionic/neutral particles. Neutral and ionized atoms release optical emissions, which help obtaining emission spectrum, which requires analysis. The LIBS spectrum analysis identifies those elements, which are present in a sample and it gives information regarding elemental concentrations in a test medium. This study aims to develop a laser-induced breakdown spectroscopic method to improve the detection limits of the pharmaceutical samples. The study will start with analysis on current techniques. The well-known experimental techniques will also be compared in terms of various accuracy characteristics for measuring different parameters. In conclusion, a new model will be elaborated with respect to pharmaceutical industry based on laser and spectrographic types, and also the limitations on detection capability.
Description
İLAÇ VE UYUŞTURUCU TIBBİ MADDELERİN İÇERİKLERİNİN LAZER UYARMALI PLAZMA ANALİZ SPEKTROSKOPİSİ TEKNİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI
ÖZ: Lazerle uyarılan plazma spektroskopisi, katı, sıvı ve gazlarda element konsantrasyonunun ölçülmesinde başarıyla kullanılmaktadır. Lazerle oluşturulan plazma elektron ve iyonların yanı sıra nötr parçacıklardan oluşmaktadır. Bu ölçüm tekniğinde nötr ve iyonlardan gelen emisyon spektrumu kaydedilir ve bu spektrumu analiz edilerek içinde var olan elementler tanımlanır ve bunların test madde içindeki konsantrasyonları belirlenir. Bu çalışmada, ilaç ve benzeri tıbbi maddelerin içeriklerini mevcut araştırma yöntemlerine göre daha duyarlı ve kesin biçimde elde etmek amacıyla, lazerle oluşturulan plazma spektroskopisi analiz edildi. Bu deney tekniği ve elde edilen bulgular literatürde yer alan benzeri deney sonuçları ve kuramsal çalışmalar ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak, bu çalışmada geliştirilen ölçüm tekniği, gerek lazer özellikleri gerekse incelenen numunelerin içerdiği elementleri belirlenme duyarlılığı bakımından üstünlüklere sahip olduğu saptandı.
Keywords
engineering systems
Citation