THE EFFECTS OF INDIVIDUAL, DOMESTIC, AND INTERNATIONAL FACTORS DETERMINING US FOREIGN POLICY IN THE MIDDLE EAST DURING OBAMA PERIOD

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
ALKAÇAR, ÖMER
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This thesis focuses on the role of personal characteristics of the US presidents in determination of the US foreign policy toward the Middle East. In order to find out if the personal characteristics play a decisive role in foreign policy making, Barrack Obama period and his policies were selected for the discussion. The level of analysis was used as the basic analysis method of the thesis. Foreign Policy of President Obama towards the Middle East was examined within the framework of individual level analysis, state level analysis and structural level analysis. It was found that although the state and structural level elements were effective in determining Obama’s foreign policy, the individual characteristics as revealed in his soft power approach has been the dominant factor in his foreign policy formation and mostly responsible for his successful attempts and his limitations in his Middle East policies which supports the argument that the individual policies play decisive role in US Middle East policies.
Description
Amerika’nın Obama Döneminde Orta Doğu Dış Politikasını Belirleyen Bireysel, Yerli ve Uluslararası Faktörlerin Etkileri
ÖZ: Tezde Amerikan başkanlarının kişilik özelliklerinin Ortadoğu poitikasına etkisi ele alınmaktadır. Bunun için Barak Obama dönemi inceleme konusu yapılmıştır. Tezde analiz düzeyi yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede, Obama dönemi Ortadoğu Politikası, bireysel, devlet ve uluslararası düzey olmak üzere üç farklı açıdan incelenmiştir. Sonuç olarak, devlet ve uluslararası düzey faktörleri etkili olsa da, Obama döneminde ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasında belirli başarılar sağlanması ancak zaman zaman da sınırlılıklara yol açan yumuşak güç yaklaşımında görüldüğü gibi, bireysel özelliklerin dış politikanın belirlenmesinde en etkili faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords
international relations
Citation