CLASS, IDEOLOGY AND HEGEMONY IN LIONEL BRITTON’S HUNGER AND LOVE, ROBERT TRESSELL’S THE RAGGED TROUSERED PHILANTHROPISTS, AND WALTER GREENWOOD’S LOVE ON THE DOLE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
ATİLA, Oğuzhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This thesis explores themes of class, ideology and hegemony in line with novelistic form and style in selected proletarian novels written in the early decades of twentieth century England. The approach adopted in the analyses of the novels is that of Marxist Literary theory, including both classical and post-Marxist point of view. The writers studied in this dissertation are distinguished in that they all belonged to the intellectual layer of proletariat and wrote their novels relying on their own experiences. In Hunger and Love, Lionel Britton deals with the problems in the capitalist society through an experimental style. Different from Walter Greenwood and Robert Tressell, Britton abundantly uses scientific, psychological and historical terms as well as a large number of references to literary figures. Rather than picturing working-class life through a large working community, Britton takes a few individual characters as the microcosm in his novel and uncovers universal truth about working-class culture and life in the capitalist world. While attacking the hegemonic class, he reveals class discrimination and ideological practices in the society. Walter Greenwood and Robert Tressell deal with miserable working and living conditions of a working-class community, with a particular attention to unemployment and poverty. While the setting in Greenwood’s novel is an industrial town, Tressell uses a non-industrial, Edwardian setting, the characters being artisans rather than factory workers. Both writers reveal how capitalism makes slaves out of workers through ideological and repressive state apparatuses. Tressell’s novel abounds in religious and political references that help the reader to understand the context of narration. Greenwood’s novel is treated as a social documentary; less explicit in its attack to the system and more psychological in dealing with the characters. Overall, the ultimate aim of this study is to reveal that the literary works in question need to take their places among canonized literature and further research is to be encouraged.
Description
Lionel Britton’un Hunger and Love, Robert Tressell’in The Ragged Trousered Philanthropists ve Walter Greenwood’un Love on the Dole İsimli Romanlarında Sınıf, İdeoloji ve Hegemonya
ÖZ: Bu tez, yirminci yüzyılın ilk yarısında İngiltere’de yazılmış olan seçilmiş işçi sınıfı romanlarında, romana özgü şekil ve biçem özellikleri doğrultusunda sınıf, ideoloji ve hegemonya temalarını incelemektedir. Romanların analizinde hem klasik Marksist hem de postmarksist bakış açısıyla Marksist edebiyat eleştirisinden yararlanılmıştır. Bu tezde incelenen yazarlar, işçi sınıfının entellektüel tabakasında yer almaları ve romanlarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme almaları bakımından seçkindir. Hunger and Love isimli romanda Lionel Britton deneysel bir edebi üslupla kapitalist toplumdaki sorunları ele alır. Walter Greenwood ve Robert Tressell’den farklı olarak Britton, romanında edebi şahsiyetlere çok sayıda atıf yapmakla birlikte bilimsel, psikolojik ve tarihi terimlerden bolca yararlanır. Britton, işçi sınıfını geniş bir kitle üzerinden anlatmak yerine romanında az sayıda karakterle küçük bir evren oluşturup kapitalist dünyada işçi sınıfı kültürü ve yaşamına dair evrensel gerçekleri ortaya koyar. Ayrıca toplumda hegemonyasını sürdüren yönetici sınıfa saldırırken sınıf ayrımcılığını ve ideolojik uygulamaları gün yüzüne çıkarır. Walter Greenwood ve Robert Tressell, özellikle işsizlik ve yoksulluk sorunlarına odaklanarak işçi sınıfının içler acısı olan çalışma ve yaşama koşullarını anlatır. Greenwood’un romanında mekan bir sanayi kasabası iken Robert Tressell romanında Kral Yedinci Edward dönemi İngiliz toplumunda endüstriyel olmayan küçük bir kasabayı mekan olarak seçer ve roman karakterleri fabrikada çalışan işçiler yerine zanaatkarlardır. Her iki yazar da kapitalizmin, devletin baskıcı ve ideolojik aygıtları araclığıyla işçileri nasıl köleleştirdiğini anlatır. Tressell’in romanında, okuyucunun olayların bağlamını anlamasına yardımcı olan çok sayıda dini ve siyasi atıf yer alır Greenwood’un romanı bir sosyal belgesel olarak kabul edilmektedir; sisteme daha üstü kapalı bir şekilde saldırırken karakterlerin psikolojik yönünü daha fazla öne çıkarır. Bu tezin nihai amacı incelenen eserlerin saygın edebiyat eserleri arasında yer almayı hak ettiği ve bu alanda daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektir.
Keywords
english language and literature
Citation