OPTIMIZATION OF SATELLITE TRANSPONDER UTILIZATION BASED ON SIMULATION RESULTS

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-01-30
Authors
ULUBEY, Orhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Communication satellite transponder performance is characterized through the manufacturing process with extensive tests. However, such performance tests are always carried out with unmodulated carriers and they have shortcomings when it is necessary to analyze the transponder behavior with modulated multicarrier scenarios faced in actual utilization of the satellite. To overcome this problem it is necessary to simulate the behavior of transponder and obtain results to aid in link budget calculations. This thesis reviews the communication impairment sources on a satellite transponder and introduces a transponder simulator based on TURKSAT-3A satellite measured data. Simulation results are used to characterize the degradation introduced by the transponder for various actual utilization scenarios and suggestions made for optimal use.
Description
SİMÜLASYON SONUÇLARINA GÖRE UYDU AKTARICI KULLANIM OPTİMİZASYONU
ÖZ: Haberleşme uyduları aktarıcı performansı üretim sürecindeki yoğun testler ile karakterize edilir. Bununla birlikte, aktarıcının gerçek kullanımına uygun olarak modüle edilmiş çoklu taşıyıcı senaryolarındaki davranışı analiz edilmek istenildiğinde, üretim sürecinde modüle edilmemiş taşıyıcılar ile uygulanan bu test sonuçları yetersiz kalmaktadır. Bu sorunun çözümü için aktarıcı davranışı modellenerek, link bütçesi hesaplarına yardımcı olacak sonuçlar elde edilmelidir. Bu tezde, uydu aktarıcısında haberleşme sinyallerine bozucu etkide bulunan kaynaklar incelenmekte ve TÜRKSAT-3A uydusunun test verisi kullanılarak hazırlanmış bir aktarıcı simülatörü tanıtılmaktadır. Simülasyon sonuçları aktarıcının gerçek kullanım senaryolarında neden olduğu toplam bozulma etkisini karakterize etmek ve buna dayalı olarak optimum kullanım önerileri getirmek için kullanılmıştır.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation