Factors Affecting Trust in B2C E-Commerce: A Case Study on Foreigners Residing in Turkey from Middle East and North Africa Region

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-25
Authors
ALSWIAY, SALAHEDDIN ALI NASERE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
E-services are a real revolution at present as they have contributed to time savings and speeding transactions in addition to transferring business from traditional to electronic. E-commerce crosses borders and makes possible the completion of purchases from thousands of miles away. In other words, buying and selling products and services online is possible through e-commerce services, with all transactions being performed electronically, without actual contact between the customer and merchant. However, the quality of these services is critical for the improvement and success of e-commerce. Certainty and confidence in e-commerce should be essentials factor to improve trust. A combination of self-regulation, technology, and legislation should be adopted by enacting similar regulations and regulations applied in the traditional trade to protect consumers and identify related consumer obligations. Trust is a critical factor in developing relationships between online merchants and customers. Faith is also necessary to close the gap between the developments in information systems and people’s understanding of their socio economic impacts (such as an information system’s perceived effect on customer confidence). This study reviews the results of previous confidence studies from a social, economic and technological perspectives and it sets a comprehensive model for maintaining trust in online transactions to identify ways to increase trust. For a better understanding of trust in e-commerce, we prepared a questionnaire and sent it to foreign people living in Turkey. The study relied on the answers to the questions about the correlation between the factors affecting trust and whether there was an impact on the direction of the market and also whether there was a statistical significance between the demographic variables of the questionnaire respondents. The SPSS application was used to analyze the data collected. The results showed that the factors that directly affected confidence in B2C include market orientation, perceived security, technological doctrine, and relational excellence. Therefore, we needed to develop a comprehensive model that explained the interaction between the factors that affected trust in e-commerce. Trust e-commerce consists of four dimensions, namely ability, goodness, integrity, and predictability. Moreover, based on our results there is a need to improve security features and privacy issues, which can be carried out by updating the previously proposed model to address B2C confidence factors in e-commerce.
Description
ÖZ: E-hizmetler ticari faaliyeti geleneksel güven anlayışından, doğrudan ve kişisel erişime aktarmayı mümkün kılmanın yanı sıra zamandan tasarruf sağlama ve işlemleri hızlandırma konusuna da katkıda bulunması nedeniyle günümüz için gerçek bir devrimdir. Çoğu zaman, e-hizmetler ticareti gerçekleştirmek için sadece bir bilgisayara veya modern iletişim araçlarından birine ihtiyaç duymaktadır. Bu hizmetler sayesinde, e-ticaret sınırları aşmış ve alışverişlerin binlerce kilometre uzaktan yapılmasını mümkün kılmıştır. Başka bir deyişle, e-ticaret hizmetleri yoluyla ürün ve hizmetleri çevrimiçi alıp satmak mümkündür. Bu nedenle, müşteriler malları veya hizmetleri satın almak için web sayfalarındaki fotoğraflara, teknik bilgilere ve videolara göz atabilir. Tüm bu işlemler, müşteri ile tüccar arasında gerçek bir temas olmaksızın elektronik olarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bu hizmetlerin kalitesi, e-ticaretin başarısını artırmak için kritik öneme sahiptir. E-ticarette güvenilirlik, güveni artırmak için önemli bir faktör olmalıdır. Dahası, kendi kendini düzenlemenin, teknoloji ve mevzuatın bir birleşiminden oluşan artan tüketici güveni, tüketicileri korumak ve bununla ilgili tüketici yükümlülüklerini belirlemek için geleneksel ticarette uygulanan benzer yönetmelik ve düzenlemeleri yürürlüğe koyarak benimsemelidir. Güven çevrimiçi işlemler ve müşteriler arasındaki ilişkileri geliştirmede kritik bir faktördür. Güven bilgi sistemlerindeki gelişme ile insanların onun sosyo-ekonomik etkilerini anlama arasındaki boşluğun (örneğin, bilgi sisteminin müşteri güveni üzerinde algılanan etkisi) azaltılması için gereklidir. Bu çalışma, geçmiş güven çalışmalarının sonuçlarını toplumsal, ekonomik ve teknolojik açıdan gözden geçirmekte ve güven arttırmak amacıyla kullanılabilecek yolları belirleyerek çevrimiçi işlemlere güvenmeyi sağlamak için kapsamlı bir model oluşturmaktadır. Sonuçlar, B2C’ye olan güveni doğrudan etkileyen faktörlerin pazar yönelimi, algılanan güvenlik, teknolojik inanç ve ilişkisel mükemmellik olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, e-ticarete olan güveni etkileyen faktörler arasındaki etkileşimi açıklayan kapsamlı bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen model, e-ticarete olan güven, yetenek, iyilik, dürüstlük ve öngörülebilirlik olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Ancak bu çalışmanın sonuçlarına göre, ayrıca, güvenlik özelliklerini ve gizlilik konularını iyileştirmenin gerekli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla çalışma sonuçlarına göre, daha önceden önerilen model güncellenerek, e-ticaretteki B2C güven faktörleri vurgulanmıştır.
Keywords
information systems
Citation