ULUSLARARASI SİYASAL ÇATIŞMALARIN AŞILMASINDA EKONOMİK İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNDE KARŞILIKLI KARMAŞIK BAĞIMLILIK

thumbnail.default.placeholder
Date
2020-10-12
Authors
GASIMOVA, Sara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Türkiye ve Rusya arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkiler özellikle Soğuk Savaş sonrasında hız kazanmıştır. Bulundukları coğrafya bu iki ülkenin gerek siyasal gerekse ekonomik, ticari ve turizm alanında yoğun iş birlikleri kurmalarını teşvik etmiştir. Fakat 2015 yılında, Ortadoğu'daki gelişmelerin bir uzantısı olarak iki ülke arasında bir askeri siyasal gerilim yaşanmıştır. 2015 yılında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesiyle ortaya çıkan siyasal krizin kısa sürede aşılmasında Soğuk Savaş döneminin bitiminden bu yana iki ülke arasında inşa edilen karşılıklı karmaşık bağımlılık etkili olmuştur. Bu da uluslararası siyasal çatışmaların aşılmasında ekonomik ilişkilerin önemini Türk Rus ilişkileri bağlamında teyit etmektedir.
Description
The Importance of Economic Relations in Overcoming International Political Conflicts: The Complex Interdependence Between Russia and Turkey
ABSTRACT: The political and economic relations between Turkey and Russia gained momentum especially after the end of Cold War. The region that both countries are located in has encouraged them to establish intense cooperation in not only political and economic, but also commercial and tourism fields. But in 2015, as an extension of the developments in the Middle East, there was a military-political tension between the two countries. The complex interdependence that has been built between the two countries since the end of the Cold War has been effective in overcoming the political crisis caused by the Russian plane crash in 2015 by Turkish military forces. This confirms the importance of economic relations in overcoming international political conflicts in the context of Turkish-Russian relations.
Keywords
international relations
Citation