GÖÇMEN AYRIMCILIĞINI KONU ALAN HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARINDAKİ GÖRSELLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
Çakı, Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Son yıllarda dünya çapında yerel, ulusal ve uluslararası alanda göçmen ayrımcılığına karşı halkla ilişkiler kampanyaları hazırlanmıştır. Bu çalışmada göçmen ayrımcılığına karşı hazırlanan halkla ilişkiler kampanyalarında göçmenlerin nasıl ve ne yönde temsil edildikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada dünyada en çok göçmen nüfusa sahip ülkelerden ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve İspanya'da göçmen ayrımcılığına karşı hazırlanan halkla ilişkiler kampanyalarına ait görseller nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen sekiz farklı halkla ilişkiler kampanyasının görselleri, üç farklı felsefecinin göstergebilim yaklaşımı üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, göçmen ayrımcılığının önlenmesine yönelik halkla ilişkiler kampanyalarında yalnızca günlük hayattan seçilen göçmenlere ve onların söylemlerine yer verilerek göçmen ayrımcılığının oluşmasının önlenmeye çalışıldığı görülmüştür. Diğer yandan çalışmada, kampanyalar içerisinde göçmenlerin sosyal ve ekonomik açıdan topluma katkıları ortaya konularak, göçmenlerin toplum tarafından dışlanmasının ve ötekileştirilmelerinin önüne geçilmeye çalışıldığı saptanmıştır.
Description
The Semiotic Analysis of Images in Public Relations Campaigns on Immigrant Discrimination
ABSTRACT: The public relations campaigns have been prepared against immigrant discrimination at local, national and international levelin recent years. In this study, it was tried to determine how and in what way immigrants have been represented in public relations campaigns prepared against immigration discrimination. For this purpose, in the study, visuals belonging to public relations campaigns which are prepared against immigrant discrimination in USA, Germany, UK, France, Canada, Australia and Spain from countries with the highest number of migrants in the world were examined by using the semiotic analysis method in qualitative research methods. The images of eight different public relations campaigns were analyzed in the light of semiotic understanding of three different philosophers. In the findings, it was observed that only migrants who were chosen from daily life and their discourses were used to prevent immigrant discrimination in public relations campaigns. On the other hand, it was revealed that social and economic contributions of the immigrants to the society were put forward and the exclusion and marginalization of migrants were tried to be prevented in the campaigns.
Keywords
public relations and advertising
Citation