TÜRK-ÇİN SİYASAL VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
ŞATANA, Çağrı Ceren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Türklerin, tarih boyunca Çin ile ekonomik ve siyasi ilişkileri olmuştur. Çin’in birçok açıdan çeşitli büyüklüklere sahip olması dünya için hem bir fırsat hem de bir tehdit olarak algılanmıştır. Ekonomik yönüyle büyük bir pazar olması Çin’i, diğer ülkeler karşısında cazip hale getirmektedir. Çin sosyalist piyasa ekonomisi olarak adlandırılan kendine özgü bir ekonomik modele sahiptir. Pragmatik açıdan en üst düzeyde faydaya odaklı bu model Çin’i dünya karşısında sürekli avantajlı hale getirmiştir. Türkiye’nin 1995’li yıllar sonrasında Çin ile olan dış ticaretindeki canlanma zamanla Türkiye ekonomisinin aleyhine dönmüştür. Özellikle Çin’in ulusal parasını devalüe etmesi diğer tüm ülkeler gibi Türkiye’yi de dış ticaret açısından olumsuz etkilemiştir. Zaman içerisinde ucuz malların en büyük tedarikçisi olan Çin, Türkiye’nin ithalat artışlarında en çok öne çıkan ülke olmuştur. Ülke ekonomisi için orta ve uzun vadede dış ticaret açığı diğer bir deyişle ödemeler dengesindeki bozukluk önemli bir konudur. Türkiye’nin sahip olduğu avantajları kullanarak Çin ile olan dış ticaretinde kazançlı çıkması için firmaların devlet desteğine ihtiyacı vardır. Ayrıca dış ticarette etkin rol oynayan Türk firmalarının yapılan ekonomik faaliyette Türkiye’nin kazançlı çıkması için önceliklerini gözden geçirmesi gerekmektedir.
Description
Turkey-China Economic Relations and the Effects of Political Economy of Turkey
ABSTRACT: The Turks have had economic and political relations with China throughout history. The fact that China has a variety of sizes in many respects has been perceived as an opportunity and a threat to the world. A large market in the economic aspect makes China attractive to other countries. It has a distinctive economic model called the Chinese socialist market economy. This model, focused on the highest level of pragmatic perspective, has made China a constant advantage across the globe. The revival of Turkey's foreign trade with China in the years of 1995 has turned against the Turkish economy over time. In particular, the devaluation of China's national money has adversely affected Turkey, such as in all other countries, in terms of foreign trade. China, which is the largest supplier of cheap goods over time, has become the most prominent country in Turkey's import increases. The foreign trade deficit for the country's economy in the medium and long term, in other words, is an important issue in the balance of payments. In order to gain a profitable foreign trade with China using Turkey's advantages, firms need state support. In addition, Turkish firms that play an active role in foreign trade should review their priorities for Turkey's profitable economic activity.
Keywords
public administration and political science
Citation