İNDİRİM MARKETLERİNİN SATIN ALMA STRATEJİSİ VE VAKA ANALİZİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2020-11-04
Authors
BİLGİÇ, Tarık
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Günümüzde gıda perakendeciliği yoğunlaşan küresel ticaretin etkisi altında kalmıştır ve değişmeye devam etmektedir. Gıda perakendecilerine olan yoğun talep perakendeciler arasında rekabet yaratmıştır. Gıda perakendecileri, yoğun rekabet içinde güçlü kalmak ve pazarda lider konuma gelmek için bir takım pazarlama ve satın alma stratejileri geliştirmişlerdir. Rekabet gücü kazanmak ancak uzun vadeli stratejik kararlar sayesinde mümkün olabilmektedir. Perakende sektöründe söz konusu stratejik kararların en önemlilerinden biri uygun maliyetli satın alma stratejilerinin geliştirilmesidir. Satın alma biriminin uygulamalarının sonuçları mali tablolara olumlu veya olumsuz ancak her durumda direk olarak yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı, indirim marketlerinin mevcut durumda uygulamakta olduğu satın alma stratejilerinin vaka analizi ile belirlenmesidir. Konu ile ilgili literatür çalışması sonucunda çok sınırlı sayıda makale, tez ve çalışma belirlenmiştir. Bu kapsamda yöntem olarak vaka analizi seçilmiştir. Vaka analizi doğrultusunda Türkiye’nin en büyük üç indirim marketinde satın alma uzmanı, satın alma müdürü, tedarik zinciri müdürü, grup müdürü ve satın alma genel müdürü olarak çalışan tecrübeli insanlarla mülakat gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ise karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur.
Description
The Purchasing Strategies of Discount Stores and Case Study Analysis
ABSTRACT: Nowadays, global trading effects intensely food retailing and food retailing is continuing to change day by day. The high demand for the food retailing industry has created high competition amongst retailers. In order to stay strong in competition and to be the leader of the market, food retailers have developed some marketing and purchasing strategies. Gaining competition power is only possible when firms make strategic decisions in the long run. In the retail industry, one of the most important strategic decisions is to develop a procurement strategy with a reasonable cost. The results of missions and applications of procurement departments reflect directly to the financial tables of the firms. The results may reflect positively or negatively. The aim of this research is to determine the purchasing strategies of the discount stores with case studies. Necessary literature research was conducted for the research. However, a limited amount of academic research was found. For this research, the methods of sample event and case study were chosen. Therefore, experienced purchasing specialists, purchasing managers, a supply chain manager, a group director and a purchasing general manager who work for the biggest hard discount stores in Turkey were interviewed. Then the results were compared depending on the interviews.
Keywords
international trade and logistics
Citation