A DATA COLLECTION SYSTEM DESIGN FOR HAND GESTURES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-14
Authors
Akan, Erhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this study, we aim at designing a smart glove, which consists of different inertial sensors and an EMG sensor and developing a human-machine interaction application by pre-processing and fusing these different sensory data. We also aim at providing solutions in cases where image processing-based approaches are inefficient. In the proposed smart glove, the quartenion-based orientation data to be produced by the magnetometer and gyroscope together, the acceleration data to be generated by the accelerometer, and the analog data generated by the EMG sensor are collected and then prepared for use by different applications.
Description
EL HAREKETLERİ İÇİN BİR VERİ TOPLAMA SİSTEMİ TASARIMI
ÖZ: Bu çalışmada, bir akıllı eldiven tasarımının yapılması, eldiven üzerindeki farklı ataletsel sensörler ve EMG sensörden veri toplanması, bu verilerin ön işlemeye tabi tutulması ve bu farklı sensör verilerinin kaynaştırılması yoluyla bir insan-makine etkileşimi uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle görüntü işleme temelli yaklaşımların kusurlu olduğu noktalarda çözümler sunulması hedeflenmektedir. Akıllı eldivende, manyetometre ve jiroskop tarafından üretilecek olan dördey bazlı oryantasyon verileri ile ivmeölçer tarafından üretilecek olan ivme verilerinin ve EMG Sensor tarafından üretilen analog verilerin, toplanması ve daha sonradan farklı uygulamalarca kullanılmasına hazırlık konusunda bir çalışma yapılmıştır.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation