DESIGN AND SIMULATION OF MAXIMUM POWER POINT TRACKING CONTROLLER FOR SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS BY PERTURB AND OBSERVE METHOD

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-01-27
Authors
QASSAB, Karam Sameer Qasim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this thesis, Perturb and Observe (P&O) Algorithm has been used to improve the efficiency of solar panel photovoltaic (PV) power generation system at different temperatures and at different insulation conditions. Using this method, PV array response has been analyzed by simulating temperature and insulation parameters. Accordingly; it has been seen that the current and the voltage were affected negatively at temperature increase, and on the contrary, they were affected positively with insulation increase. It has also been seen that, the increase of the resistance pulled down the MPPT. In this work, MPPT and DC-DC boost converter are implemented on MATLAB software. Beside these VHDL code is generated for Field Programmable Gate Array (FPGA).
Description
SOLAR FOTOVOLTİK SİSTEMLERİ İÇİN DEĞİŞTİR GÖZLE METODU KULLANARAK MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİ KONTROL DEVRESİ TASARIMI VE BENZETİMİ
ÖZ: Bu tez çalışmasında, farklı sıcaklık ve güneş radyasyonu seviyelerinde, güneş paneli fotovoltaik (PV) güç üretim sistemlerinin verimini artırmak için Değiştir-Gözle (P&O) algoritması kullanılmıştır. Bu metot kullanılarak, sıcaklık ve güneş radyasyonu parametrelerinin benzetimleri ile PV dizisi cevabının analizleri yapılmıştır. Buna göre, akım ve voltaj değerleri, sıcaklık artışından olumsuz etkilenirken, güneş radyasyon seviyesinin artışından olumlu etkilenmektedir. Ayrıca görülmüştür ki, direnç artışı MPPT’yi aşağı çekmektedir. Bu çalışmada, MPPT ve DC-DC boost çevirici MATLAB yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra FPGA için HDL kodu üretilmiştir.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation