İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-02-25
Authors
YALÇIN, Filiz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Globalleşen dünyada internet kullanımının hızla gelişmesi, internet kullanım alanlarını etkilemekte ve bu alanların başında pazarlama gelmektedir. Bu da interneti, hem firmalar hem de tüketiciler açısından geniş bir pazar ve çekici bir ortam haline getirmektedir. İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin davranışlarının analiz edilmesi hem alışveriş yapanların hem de yapmayanların nedenlerinin ortaya konması, firmaların hizmetlerini geliştirmesi ve daha geniş bir pazara sahip olması açısından önemlidir. İnternetten alışverişin de artmasıyla birlikte mal ve hizmet üreticileri geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için çeşitli rekabet araçları geliştirmeye başlamışlardır. Sosyal paylaşım sitelerini kullanmak ya da fırsat siteleri aracılığıyla avantajlarını duyurmak bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada müşterilerin internetten alışverişlerindeki davranışları ve özellikle günün fırsatı sitelerinden memnuniyetlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışması ve elde edilen analiz sonuçlarına göre fırsat sitelerinin internetten alışveriş eğilimini artırmakta önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. Ancak müşterilerin fırsat sitelerinden yaptıkları alışverişlerin bir kısmından memnun kalmadıkları da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bununla birlikte güven sorunu internetten alışverişi negatif yönde etkilese de internet pazarlamasının yakın gelecekte geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı söylenebilir.
Description
Customer Satisfaction in the Internet Marketing
ABSTRACT: In the globalizating world, increasing of internet usage effects an area of internet usage especially the marketing. This becomes the internet as a large and an attractive market for both firms and customers. Analyzing the customer’s purchasing behaviors and the reasons for both doing and not doing internet shopping is important for the firms to develop their services and have larger market. With the increase in internet shopping, good and services producers have started to reach wide variety customers and to develop competing tools. Social networking sites or opportunity sites are some of them. This study examines the customers’ internet shopping behaviors and their satisfactions of the opportunity sites. According to survey and its results, the opportunity sites are the important to increase the tendency of internet shopping increase. However, it is a problem that the customers who used the opportunity sites have several complaints. In addition, although the customers’ trust problem effects the internet marketing negatively, it will be used much more actively according to traditional marketing in the near future.
Keywords
business
Citation