SAFETY AUDITING ON URBAN ROADS WITH SPECIAL EMPHASIS TO INTERSECTIONS IN A CASE STUDY IN KANO, NIGERIA

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-06-09
Authors
HABIBU, Abubakar Sani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The current international reviews and action plan strategies regarding rapid increase in road traffic volumes and present status of huge number of traffic accidents have made road safety audits/inspection procedures necessary major policy for implementation in any country worldwide. Road traffic accidents affect social and economic aspects of any country which need serious and urgent action to be taken in order to provide effective improvements, solutions, suitable and desired counter measures so as to avert the present situations. In this aspect, urban road safety audits have been analyzed in the study. A case study of an urban Katsina Road section in Kano, Nigeria was selected and evaluated using actual practices, strategies, and procedures of road safety audits in developed countries in relation to deficiencies, hazards and intersection capacity and level of service measures. Based on the evaluated case study conditions through proposed methodology, different number of safety defects were detected and related counter measures were proposed for the present case study accident potentials, capacity and level of service for accident severity reduction and elimination.
Description
KAVŞAKLAR INCELEMESINI IÇEREN ŞEHIRIÇI ARTERLERDE YOL GÜVENLIK KONTROLÜ KANO NIJERYA’DA BIR ÖRNEK ÇALIŞMA
ÖZ: Trafik hacimlerindeki hızlı yükselme ve büyük trafik kaza sayılarına yönelik mevcut uluslararası değerlendirmeler ve uygulama plan stratejileri; yol güvenlik kontrolleri /inceleme yöntemlerini dünya çapında her ülkede gerekli uygulama politikalarından birisi haline getirmiştir. Karayolu trafik kazaları her ülkeyi sosyal ve ekonomik olarak etkilemekte, bu durumu değiştirmeye yönelik etkin iyileştirmelerin, çözümlerin; uygun ve istenen önlemlerin sağlanmasına yönelik birçok acil eylemi gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede şehiriçi arterlere yönelik yol güvenliği etütleri bu çalışmada analiz edilmiştir. Kano, Nijerya’da bulunan Katsina Yol Kesimi bir örnek çalışma için seçilmiş ve kavşak kapasitesi, hizmet seviyesi ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde gözlenen bazı güvenliği eksiklikleri gibi yol güvenliği etüt parametreleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Önerilen yöntem ve elde edilen örnek çalışma yolu özellikleri temel alınarak birçok yol güvenliği eksikliği saptanmış ve bunlara yönelik değişik iyileştirme önerileri ortaya konmuştur. Bu öneriler belirlenirken, kaza şiddetinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik mevcut kaza potansiyelleri, kapasite ve hizmet seviyesi gibi unsurlar değerlendirilmiştir.
Keywords
civil engineering
Citation