“IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) IN BANGLADESH”

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
Rony, Moin Uddin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
TQM is a system of improving organizational effectiveness & efficiency by making employees and stakeholders more active and also helps to practice peoples skills and competencies so that organization can achieve competitive advantage over other organization. Also sustainable competitive advantage can be earned through TQM. It is a very astonishing fact that most of the TQM in SME based research had been conducted and published in developed country. But very limited amount of researches have conducted in developing country. SMEs are the major source of employment and economic development of those country. This study will find out the differences between TQM based industry and Non TQM based industry of Bangladeshi SMEs. The study will also find out either Bangladeshi SMEs are following TQM principal effectively or not. Moreover, through detail analysis this study will try to find the differences between TQM and Non-TQM companies in Bangladesh and the implementation of those TQM.
Description
Bangladeş'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin (KOBİ) Etkisi
ÖZ: Toplam Kalite Yönetimi, çalışanları ve paydaşları daha aktif hale getirerek organizasyonun etkililiğini ve verimliliğini artıran bir sistemdir ve aynı zamanda kurumun diğer organizasyonlara göre rekabet avantajı sağlayabilmesi için insanların beceri ve yeterliliklerini uygulamaya yardımcı olur. Ayrıca Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde edilebilir. Her ne kadar şaşırtıcı bir şekilde doğru olsa da, gelişmekte olan ülkelerde yapılmış ve yayınlanmış çok küçük bir araştırma var. Araştırmanın çoğu gelişmiş ülkelerden geldi. Gelişmekte olan ülkelerde, Küçük ve Orta ölçekli endüstriler istihdam sağlamada ve ülke ekonomisini geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, TKY'ye dayalı endüstri ile Bangladeşli KOBI'lerin TKY'ye dayalı olmayan endüstri arasındaki farkları ortaya çıkarmaktır. Çalışma ayrıca Bangladeşli KOBI'lerin TKY müdürünü etkili bir şekilde takip edip etmediklerini de öğrenecek. Ayrıca, bu çalışma, Toplam kalite yönetiminin yapısını ve TKY müdürlerinin Bangladeş'teki küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBI) genel kullanımının yapısını bulmak için bir anket çalışması kullanacaktır.
Keywords
business
Citation