INDIVIDUAL PSYCHOLOGY: A STUDY ON THE INFERIORITY FRUSTRATION IN DON JUAN AND J. ALFRED PRUFROCK; THE QUEST FOR LOVE AND SEXUALITY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-18
Authors
Alhgam, Mohammed Yahya.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This thesis explores the effect of the inferiority feelings and the need for intimacy upon the mentality of Prufrock and Don Juan as different cases in different situations. Both personas suffer from their vulnerability toward their societies yet they react differently and choose different methods in compensations. The inferiority feelings and the need for sexual activities and intimacy are the same for each persona, but the way of handling such burden and desire lays completely on the persona itself. This study shows how Prufrock, a passive character, suffers from his inability to act toward his goals and get trapped in an inferiority complex, while Don Juan learns and adapts himself to live wth his inferiorities and compensate them at the end. The sexual need of Don Juan is fulfilled but he keeps falling as a victim to his vulnerability, which shows that Prufrock’s repressed sexual desires will not cure his disturbed mentality in case they are fulfilled. Understanding the movements that these poems belong to and analyzing the two personas’ backgrounds, societies and surrounding characters are key elements in understanding these personas’ mentality. The thesis will focus on the psychological theory of Alfred Adler, and Individual Psychology. This theory is used as an interpretation method in order to understand the two personas’ situations and behaviors. The study works on spotting the inferiority feelings in each persona and analyzing their personalities, goals and social interests accordingly.
Description
Prufrock’un Aşağılık Duygusu Üzerine Bir Araştırma; Aşk ve Cinsellik Arayışı.
ÖZ: Bu tez aşağılık duygusunun ve yakınlık ihtiyacının farklı durumlarda farklı olaylar şeklinde Prufrock ve Don Juan’ın mantalitesi üzerindeki etkilerini keşfetmektedir. İki karakter de içinde bulundukları topluluklarına karşı kırılgandırlar fakat farklı tepkiler vermekte ve başa çıkmada farklı yöntemler seçmektedirler. Aşağılık hisleri, cinsellik ve yakınlık ihtiyacı iki karakter için de aynı iken böyle bir yük ve arzuyla başa çıkma şekli kişiliklere bağlıdır. Bu çalışma, Don Juan’ın öğrendiğini ve aşağılık Duygusuna adapte olduğunu ve bunları telafi edebildiğini gösterirken, pasif bir karakter olan Prufrock’ın amaçları doğrultusunda nasıl harekete geçme kabiliyetine sahip olmadığını ve aşağılık kompleksi yaşadığını göstermektedir. Don Juan, cinsel açıdan tatmin olmaktadır ancak sürekli kendi kırılganlığına yenilmektedir. Bu da göstermektedir ki Prufrock’un bastırılmış cinsel arzuları tatmin olduğunda onun rahatsız aklı iyileşmeyecektir. Bu, şiirlerin bağlı oldukları akımları anlamak ve iki karakterin geçmişlerini, toplumlarını ve çevreleyen karakterleri analiz etmek bu karakterlerin mantalitelerini anlamak için anahtar bileşendir. Bu tez, Alfred Adler’in psikolojik teorisine ve Bireysel Psikoloji’ye dayanmaktadır. Bu teori, karakterlerin ne düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını anlamak için bir yorum yöntemi olarak kullanılmaktadır. Çalışma her bir kişilikteki aşağılık hislerini tespit etmek ve buna göre onların kişiliklerini, amaçlarını, sosyal ilgilerini incelemektedir.
Keywords
english language and literature
Citation