SOĞUK SAVAŞ SONRASI DEĞİŞEN KONJONKTÜRDE RUSYA FEDERASYONU – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

thumbnail.default.placeholder
Date
2011-07-26
Authors
BOĞAZ, Serhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rusya, Soğuk Savaşın ardından Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bir süre kaos içine girmiştir. Ancak daha sonra zengin enerji kaynaklarının da verdiği güçle ekonomisini yeniden toparlayarak dünyada söz sahibi olmuş ve Çin gibi ülkelerle ittiklar kurmuştur. Rusya böylece dünyada Amerika Birleşik Devletleri‟ne karşı çok kutupluluğu savunmaya çalışmaktadır. Avrupa Birliğinin ise devamlı gelişen bir oluşum olarak Rusya Federasyonu ile yakın ilişkileri vardır. Özellikle AB‟nin enerji bağımlılığı nedeniyle bu ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Bu ilişkiler, hem Rusya ile aynı coğrafyada bulunan hem de yıllardır AB üyesi olmak için bekleyen Türkiye‟yi yakından ilgilendirmektedir.
Description
Relations Between Russian Federation and European Union, and Reflections on Turkey in the Changing Context After the Cold War
ABSTRACT: Russia went into a period of chaos with the collapse of the Soviet Union after the Cold War. However, also with the strength achieved by the rich energy sources, it revived its economy and gained power creating alliances with countries like China. In this way, Russia struggles to advocate multi-polarity in the world against the United States of America. As an ever-evolving formation, European Union has close ties with the Russian Federation. These relations are sometimes problematic, especially concerning EU‟s energy dependence. These relations affect Turkey, which on one hand is located in the same geographic area with Russia and on the other hand has been waiting for years to become an EU member.
Keywords
international relations
Citation