ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ YAPILARINDA İÇ MEKÂN TASARIMI: MÜZE EVLİYAGİL ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2019-07-26
Authors
Kalyoncuoğlu, Merve
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu tez çalışmasında müze kavramı ele alınarak kattığı değerler üzerinearaştırma yapılmıştır. Müze; sanat eserlerinin sergilendiği, kültür varlıklarınınkorunduğu mekânlar olarak yalın ve sade bir şekilde tanımlanabilir. Çağdaş SanatMüzeleri; koleksiyonerlerin, ressamların, seramik sanatçılarının, tasarımcıların veeğitimcilerin profesyonel organizasyonlar hazırladıkları merkezlerdir. Müzede, insaneli ile yapılmış tasarımlar, objeler hakkında bilgi sahibi olunabileceği gibiyurtdışında yaşayan koleksiyonerler bilgilendirilerek, sunum ve görselleşmeleraracılığı ile davet ve organizasyonlar planlanmaktadır. Bu tezin amacı; Müze ve özelolarak bulunan Çağdaş Sanat Müzeleri kavramsal açıdan inceleyerek, yurtiçi veyurtdışında bulunan çağdaş sanat müzelerinin sanatseverlere kattıkları mekânlar,değerler, kültürel etkiler ve sosyalleşme alanları üzerine araştırma yapmaktadır.Çağdaş Sanat Müzeleri, günümüzde yeni yeni yer ederek, yaptıklarıfaaliyetler, sergileme teknikleri ve yöntemler ile toplum için çekici hale gelen,toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayarak da müzecilik anlayışının en önemlibileşenlerindendir. Topluma müze içerisinde sualsiz ve sorgusuzca gezinme anlayışıkatmıştır.Ankara’nın İncek semtinde yer alan; modern ve çağdaş sanat koleksiyonlaraev sahipliği yapan ‘’Müze Evliyagil’’, Türkiyede bulunan müzelerden farklıözellikleri ile olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Araştırma ortamı olarakkullanılan ‘’Müze Evliyagil’’, 1200 metrekarelik bir alana kurulan, dört farklıkattan oluşan ve üç katta bulunan 750 m2’lik sergi alanları, zengin kütüphanesi, filmsalonu ve heykel bahçesi ile sunulmuş bir komplekstir. Müze Evliyagil, çağdaş sanatmüzesi olma önderliğinde, günümüzde mevcut olan müzelere göre koleksiyonlarıneserlerini, galerilerde birkaç hafta süren sergiler ile ziyaretçilerin eserleriincelemelerine vesile olması, görünmez eserlerin izlemek isteyen herkesesunulmasını hedeflemektedir. Bu çalışma ile Müze Evliyagil örneği, Çağdaş SanatMüzesi olma özelliği ile Türkiye ve Dünya’da bulunan farklı çağdaş sanat müzesiörnekleri ve özellikleri ile karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Description
Keywords
architecture
Citation
Collections