SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISINA İLİŞKİN 663 SAYILI VE 694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER HAKKINDA SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-24
Authors
TOPCU, Havva Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışma, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile geçmişten günümüze kadar gerçekleşen değişimin nedenlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Daha sonra Teşkilat Yapısındaki 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin öncesi ve sonrası karşılaştırılarak, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ki Teşkilat yapısında gerçekleşen değişimleri görmek ve Sağlık yöneticilerinin görüşlerini öğrenmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye genelindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı 100 yatak üzeri il merkezlerindeki hastanelerde çalışan sağlık yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 yıllarında çalışan 500 sağlık yöneticisi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak ve online sistemden e-mail gönderilerek anket çalışması yapılmıştır. Veriler için 10 değişkenli demografik özellikler ölçeği ve 26 faktörden oluşan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Bütün veriler SPSS 15.0 Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz değerlendirmede t-testi, ANOVA testi ve Scheffe post hoc testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda profesyonel sağlık yöneticileri istihdam edildikleri dikey ve yatay yönlü yönetsel değişiklikler ile karar verme yetkisinin hızlı olduğu, itibarlarının ve hizmet verimliliğin artığını düşünmektedirler. Kısaca, sağlık yöneticilerinin 663 sayılı kanun hükmünde kararnameden vazgeçilmesinin daha uygun olduğunu, 694 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yöneticilerin itibarlarını, motivasyonlarını ve hizmet verimliliğini artırdığı görülmektedir.
Description
Reasons for the reunification of the eskiye and the Opinions of Health Administrators
ABSTRACT: This study aims to identify the reasons for the change that took place from the past to the present day with the Health Transformation Program. Later, by comparing the before and after the decree of Decree Law No. 663 of the Organization, it aimed at seeing the changes that occurred in the structure of the No. 694 in schemes and learning the views of the Healthcare Managers. The sample of the research consists of health managers working in provincial hospitals in the hospitals with 100 and over beds under affiliated with the Ministry of Health. It was conducted by face-to-face interviews with 500 health administrators working in 2017-2018 and by sending an e-mail from online system. For the data, 10-variable demographic scale and 5 likert scale consisting of 26 itens were used. All data were analyzed using the SPSS 15.0 program. T-test, ANOVA test and Scheffe post hoc test were used for the analysis evaluation. As a result of the analysis, professional health managers consider the vertical and horizontal administrative changes in which they are employed make decision making process faster and their reputation and service efficiency increase. İn short, health managers think it is more appropriate for Turkey to abandon, law no. 663, and it is seen that the decision of the law no. 694 increases the manners' reputations, motivations and service efficiency.
Keywords
business
Citation