DIGITAL TRANSFORMATION TOWARD INDUSTRY 4.0: A CASE STUDY IN TURKEY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
Elitok, Eda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Industry 4.0, otherwise known as 4th. Industrial Revolution, the Internet of Things (IoT), and Industrial IoT, has become a major driving force in transforming industries across the globe. This movement initially emereged in the strategies of Germany's high-tech manufacturing industry. Looking at Industry 4.0 from a broader perspective, we see an integrated process, including a series of concepts as cloud technology, the Internet of Things, augmented reality, additive manifacturing, autonomous robots, simulation, system integration, cybersecurity and big data. In this way, traditional manufacturing methods and digital processes can be realized by following different stages and methods for production. As a consequence, the digitalization of all these processes – likely to affect both social and economic lives in many different dimensions - has become inevitable for many sectors. Companies that cannot adapt to such transformation may face increasing difficulty in managing business processes to meet demands. In this research, a case study is conducted to analyze the positive effects of digital transformation toward Industry 4.0 on a production facility, and to explain the dynamics of the related transformation result. In detail, by comparing the digital transformation processes carried out in an aluminium production facility with both pre- and post-values, an analysis is made of the course of digital transformation toward Industry 4.0. According to data collected during the study, "Industry 4.0 Readiness" online self-check application, provided by IMPULS [1] is used to calculate the scorecard and the results show that Eti Aluminium took place at second level (intermediate), out of 5 scale, in overall. That means, Eti Aluminium has implemented the Industry 4.0 activities at intermediate level.
Description
ENDÜSTRİ 4.0 İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE ÖRNEK İNCELEMESİ
ÖZ: Dördüncü sanayi devrimi, Nesnelerin İnterneti (IoT) yada Endüstriyel Nesnelerin İnterneti olarak da bilinen Endüstri 4.0., endüstrileri dünya çapında dönüştürmede büyük bir itici güç haline gelmiştir. Bu hareket başlangıçta Almanya'nın ileri teknoloji imalat endüstrisinin stratejilerinde ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0'a daha geniş bir perspektiften baktığımızda, bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, katmanlı üretim, otonom robotlar, simülasyon, sistem entegrasyonu, siber güvenlik ve büyük veri gibi bir dizi kavramı içeren entegre bir süreç görüyoruz. Bu şekilde, geleneksel üretim yöntemleri ve dijital işlemler, üretim için farklı aşamalar ve yöntemler izlenerek gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, hem sosyal hem de ekonomik yaşamları birçok farklı boyutta etkilemesi muhtemel olan tüm bu süreçlerin dijitalleşmesi birçok sektör için kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tür bir dönüşüme ayak uyduramayan şirketler, talepleri karşılamak için iş süreçlerini yönetmede artan zorluklarla karşılaşabilirler. Bu araştırmada, Dijital Dönüşümün Endüstri 4.0'a doğru bir üretim tesisi üzerindeki olumlu etkilerini analiz etmek ve ilgili dönüşüm sonucunun dinamiklerini açıklamak için bir vaka çalışması yapılmıştır. Ayrıntılı olarak, bir alüminyum üretim tesisinde gerçekleştirilen dijital dönüşüm işlemlerinin hem öncesi hem de sonrası değerlerle karşılaştırılmasıyla, dijital dönüşümün Endüstri 4.0'a doğru seyri ile ilgili bir analiz yapılmıştır. Araştırmada toplanan veriler, IMPULS [1] tarafından sağlanan "Çevrimiçi Endüstri 4.0 Hazırlık Endeksi" uygulaması kullanılarak ölçümlenmiş ve sonuçlar Eti Alüminyum'un ortalamada beş üzerinden ikinci seviyede olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, Eti Alüminyum'un orta düzeyde Endüstri 4.0 aktivitelerini uygulamış olduğunu göstermektedir.
Keywords
software
Citation