TRANSLATION OF LEXICAL ITEMS IN THE CONVENTIONS OF THE COURT OF JUSTICE: A CASE STUDY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
AL-OGAIDI, Suha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims to carry out a comparative analysis to determine which methods of translation are applied in translating the terminology of conventions of the International Court of Justice on Terrorism and Racial Discrimination (CERD). These conventions have special ımportance at the current stage in the world and specially in the Arab region. The aim of the study is limited to the (CERD) that have been released between 2010 and 2018 on the official website of the UN Court of Justice. These conventions are taken from the annual report of the ICJ that it is available in both English and Arabic. The study is based on the criteria put forward by Jean Paul Vinay and Jean Darbelnet (1995) and limited to the translation of lexical unites of the (CERD). According to the results of the analysis, it is discussed whether the translation of lexical units is adequate or acceptable according to Gideon Toury approach.
Description
Adalet Divanı’nın Metinlerindeki Sözcüklerin Çevrilmesi: Bir Örnek Olay Çalışması
ÖZ: Bu çalışmanın amacı Uluslararası Adalet Divanı’nın Terörizm ve Irk Ayrımcılığı (Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Yönelik Uluslararası Sözleşme – CERD (International Convention on the Elimination of Racial Discrimination)) sözleşmelerinin terminolojisinin çevrilmesinde hangi çeviri yöntemlerinin uygulandığının belirlenmesine yönelik bir karşılaştırmalı analizin gerçekleştirilmesidir. Bu sözleşmeler günümüz dünyasında ve özellikle de Arap bölgesinde özel bir öneme sahip bulunmaktadır. Çalışmanın kapsamı Birleşmiş Milletler Adalet Divanı’nın resmi web sitesinde 2010 ilâ 2018 yılları arasında yayınlanmış olan CERD (Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Yönelik Uluslararası Sözleşme) ile sınırlıdır. Bu sözleşmeler Uluslar arası Adalet Divanı’nın İngilizce ve Arapça olarak sunulan yıllık raporundan alınmıştır. Mevcut çalışma Jean Paul Vinay ve Jean Darbelnet (1995) tarafından ortaya konmuş kriterleri temel almaktadır ve Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Yönelik Uluslararası Sözleşme’nin (ICERD) sözcüklerinin çevirisi ile sınırlı tutulmuştur. Gerçekleştirilen analizin sonuçları temel alınarak, sözcüklerin çevirilerinin Gideon Toury yaklaşımına göre yeterli ya da kabul edilebilir olup olmadıkları tartışılmıştır.
Keywords
translation and interpretation
Citation