SITE SELECTION OF A RAINWATER HARVESTING STRUCTURE IN AL MUHAMMADI VALLEY IN ANBAR PROVINCE, IRAQ USING REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-24
Authors
Khudhair, Mohammed Abbas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rainfall is a key source in diminishing the problem of water scarcity in arid and semi arid regions. Rainwater harvesting is an essential tool for rainwater conservation. An appropriate location for rainwater harvesting structure plays an important role in increasing the water availability and improving the water resources planning. This study aims to select the suitable location for a rainwater harvesting structure using a suitability model generated with ModelBuilder in ArcGIS. Six thematic layers, i.e. soil structure, slope, drainage density, vegetation cover, distance to roads, and runoff depth, are considered to find the proper site for the rainwater harvesting structure. The method is applied to the Al-Muhammadi Valley of the Al-Anbar Province of Iraq. Analysis of the results showed that 12% represents the suitable zone of the total study area, 42% represents medium suitable area, and 46% represents unsuitable areas to implement the rainwater harvesting structure. This study finds that the GIS tool is flexible, cost effective and time saving for screening large areas. The application of this scheme should be included in any policy adoption for site selection for rainwater harvesting.
Description
UZAKTAN ALGILAMA VE CBS TEKNİĞİNİ KULLANARAK IRAK’IN AL-MUHAMMADİ VADİSİNDE YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAPISININ YERİNİN BELİRLENMESİ
ÖZ: Yağış, yarı kurak ve kurak bölgelerde su kıtlığı prsorununu azaltmada kilit bir kaynaktır. Yağmur suyunun toplanması, yağmur suyunun korunması için önemli bir araçtır. Yağmur suyu toplama yapısı için uygun bir yer, suyun mevcudiyetinin arttırılmasında ve su kaynakları planlamasının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, ArcGIS'te ModelBuilder ile oluşturulan uygunluk modelini kullanarak yağmur suyu toplama yapısı için doğru yerinin belirlenmesidir. Yağmur suyu toplama yapısının en uygun yerini belirlemek için çalışmada toprak yapısı, eğim, drenaj yoğunluğu, bitki örtüsü, yollara uzaklık ve akış derinliği olmak üzere altı tematik katman kullanılmıştır. Bu yöntem Irak'ın Al-Anbar eyaletinin El Muhammadi Vadisi'ne uygulanmıştır. Sonuçların analizinden, yağmur suyu toplama yapısının yeri için çalışma alanının %12 si uygun alan, %42 orta uygun alan ve %46 lık bölümününde uygun olamayan alanı temsil ettiğini belirlenmiştir. Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geniş alanları taramak için esnek, uygun maliyetli ve zaman tasarrufu sağlaması açısında uygun bir araç olduğunu göstermiştir. Bu yöntemin uygulanması yamur suyu hasadı için yer seçiminde Bu planın uygulanması, yağmur suyu hasadının yer seçimi politika kabulüne dahil edilmelidir.
Keywords
civil engineering
Citation