2008 KÜRESEL KRİZİ VE SONRASINDA FİNANSAL PİYASALARLA İLGİLİ ALINAN TEDBİRLERİN İNCELENMESİ İLE TÜRKİYE’YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-01-27
Authors
YILMAZ, Gözde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
2008 Küresel Ekonomik Krizi tarihte tüm dünyayı farklı oranlarda da olsa etkileyen bir krizdir. Bu kriz gelecekte yaşanabilecek krizler için önemli bir ders niteliğindedir. Bu nedenle yaşanılan krizle ilgili alınan tedbirler büyük önem arz etmektedir. 2000’li yıllar boyunca sürekli artış gösteren konut fiyatları olumlu bir hava yaratıp, mortgage kredisi kullanmaya insanları teşvik etmiştir. Yüksek ve orta gelirli kesim için sorun yaratmayan mortgage sistemi düşük gelirli ailelere kredi açılmasıyla birlikte krize ortam hazırlamıştır. Finansal piyasalar kriz için temel neden olmamakla birlikte sorumlusu olarak gösterilmektedir. Çünkü krize aracılık eden türev ürünler üretmiş denetim yetersizliğiyle de spekülatif oyunlara maruz kalmıştır. Dolayısıyla 2008 Küresel Kriz’i türev araçların riskini bir kez daha gözler önüne sermekle birlikte düzenlemelerde serbestleşmenin ve finansal piyasalarda denetimin önemini ortaya çıkarmıştır.
Description
ABSTRACT: 2008 Global Financial Crisis is a crisis that affects whole world in history, albeit in different proportions. This is an important lesson for the crisis which may occur in the future. Therefore, taken precautions for the living crisis are of paramount importance. Showing steady increase in housing prices during the 2000s to create a positive climate, has encouraged people to use mortgage loans. The mortgage system that do not create problem for the high and middle income earners has opened the way for the crisis with the opening credits to low-income families. Financial markets are shown to be responsible but not the main reason for the crisis. Due to the control deficiencies has produced derivative products that mediate crisis, it has also been exposed to speculative game. Thus, 2008 Global Financial Crisis reveals the risk of derivative instruments, but it has also revealed the importance of liberalization in arrangements and regulation in financial markets.
2008 Global Financial Crisis and The Analysis Of Taken Precautions Related To Financial Markets with Reviews on Turkey
Keywords
business
Citation