MEDENİ USUL HUKUKU BAKIMINDAN NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-09-09
Authors
GÖZÜBENLİ, Esma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nüfus kayıtları, kişilerin gerçek durumunu yansıtan, kişisel bilgilerinin yer aldığı resmi kayıtlardır. Yanlış anlaşılma, dikkatsizlik, yanılma gibi nedenlerle kişisel bilgiler, nüfus siciline yanlış kaydedilebilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda nüfus sicilinde yazan bilgiler ile gerçek bilgiler birbirine uymamaktadır. Resmi kayıtlar, kamu düzeni nedeniyle gerçekleri yansıtmak zorundadır. Bu nedenle nüfus kaydında yer alan basit imla yanlışlıkları (maddî hata) dışındaki yanlışlıkların düzeltilmesi için nüfus kaydının düzeltilmesi talep edilecektir. Mahkeme kararı olmadıkça nüfus kaydında düzeltme yapılamaz (NHK m. 35). Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin esaslar, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 35 - 37 arasında düzenlenmiştir. Yargılamada uygulanacak usule ilişkin esaslar ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir. Kayıt düzeltme talepleri, genel anlamda, kişisel ve kamusal kayıt düzeltme talepleri olmak üzere ikili ayrıma tâbi tutulmuştur. Çalışma konumuz, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 35 - 37 ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen usulle düzeltilecek olan kişisel ve kamusal ad, doğum tarihi (yaş), doğum yeri kayıtlarında düzeltme taleplerinden oluşmaktadır.
Description
Correction of Civil Registration in Context of the Law of Civil Procedure
ABSTRACT: Civil registrations are official records that reflect the real status of individuals and contain personal information. Due to misunderstanding, carelessness, and error, personal information can be incorrectly recorded in the civil registry. Therefore, in such cases, the information written in the civil registry and the actual information do not match. Official records must reflect the facts due to public order. For this reason, a lawsuit will be filed for the correction of the birth registry in order to correct the inaccuracies other than the simple spelling mistakes (mistakes of fact). Unless there is a court decision, the civil record cannot be corrected (LCRS art. 35). Principles regarding the correction of civil registration are arranged between art. 35 and 37 of the Law on the Civil Registration Services. The principles regarding the trial procedure to be applied in the case are subject to the provisions of the Code of Civil Procedure. Cases for the correction of civil registration are generally subjected to a dual distinction as personal and public register correction cases. The subject of this study is that of the case for the correction of personal and public name, date of birth (age), and birthplace records, which will be corrected by the procedure regulated in the Code of Civil Procedure and Articles 35 - 37 of the Law on the Civil Registration Services.
Keywords
private law
Citation