RADAR CROSS SECTION MEASUREMENT OF VARIOUS OBJECTS WITH 77-81 GHZ AUTOMOTIVE RADAR AND ASSESSMENT OF RADAR CROSS SECTION SIMULATION TOOLS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-12-19
Authors
SEZGİN, Deniz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this thesis, two of the most widely used computational EM methods which are being used for RCS prediction have been explained and compared. The methods involved in this comparison are Electric Field Integral Equation (EFIE) with Method of Moments (MoM) solution and Shooting and Bouncing Rays (SBR), which is a hybrid method consists of the combination of PO and GO. First of all, background informa tion about classical theory of electromagnetism and Radar Cross Section (RCS) and also the connection between them were presented. Then theoretical concepts were given for IE and SBR methods since this comparison also includes theoretical knowledge. Three targets were used in the measurements so that these methods could be compared with each other experimentally. RCS measurement were performed with a 77-81 GHz Commercial Off-The-Shelf (COTS) Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar system. In accordance with measurements, simulations were also performed at 77 GHz with both SBR and EFIE methods using two different commercial tools. Good agreement was found between measurement and simulation results, also it was observed that depending on the task both methods have various advantages over themselves.
Description
77-81 GHZ OTOMOTİV RADARI İLE CESİTLİ NESNELERİN RADAR KESİT ALANI ÖLÇÜMÜ VE RADAR KESİT ALANI SİMULASYON ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZ: Bu tezde, RCS tahmini için en yaygın olarak kullanılan 2 adet elektromanyetik hesaplama yöntemi açıklanmakta ve karşılaştırılmaktadır. Bu karşılastırmada yer alan yöntemler, yüzey integral denklemlerinin MoM çözümlemesi ile birlikte EFIE ve hibrit bir metod olup PO ve GO birleşimi ile ortaya çıkan SBR yöntemleridir. Öncelikle klasik elektromanyetik teorisi ve RCS hakkında temel bilgiler ve aralarındaki baglantı sunulmuştur. Daha sonra, bahsedilen karşılaştırmanın teorik bilgi içermesi sebebi ile SBR ve IE yontemleri için teorik kavramlar da sunulmaktadır. Bu yöntemlerin deneysel sonuçlar yoluyla da birbirleriyle karşılaştırılabilmesi için yapılan ölçümlerde üç hedef cisim kullanılmıştır. Ölçümler bir 77-81 GHz COTS FMCW radar sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümler doğrultusunda, iki farklı ticari araç kullanılarak hem SBR hem de EFIE yöntemleri ile 77 GHz’de simülasyonlar yapılmıştır. Ölçüm ve simülasyon sonuçları arasında iyi bir uyum gözlemlemekle beraber çeşitli şartlara bağlı olarak her iki yöntemin de kendilerine göre avantajları olduğu görülmektedir.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation