MEDENİ USUL HUKUKU BAKIMINDAN HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-09-07
Authors
ÇETİN, Zülal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın konusunu, “Medeni Usul Hukuku Bakımından Hekimin Hukuki Sorumluluğu” oluşturmaktadır. Hekimin hatalı tıbbi müdahalesi ve hekimin sorumluluğuna ilişkin maddi hukuk temelli kaynaklara pek çok kez rastlamak mümkündür. Ancak, hatalı tıbbi müdahaleden kaynaklanan zararın tazmini amacıyla açılacak olan bir tazminat davasında yaşanacak olası usuli problemler hakkında yapılan çalışmaların az olması, çalışma konumuzu belirlemede en önemli etken olmuştur. Hastanın, sağlığının iyiye gitmesi için maruz kaldığı tıbbi müdahale sonrasında zarar görme ihtimali vardır. Bu zararın tazmin edilmesi için ise hekime karşı dava açması gerekir. Çalışmamızda bu davanın açılmasından önce ve dava açıldıktan sonra karşılaşılacak muhtemel usuli problemlere ve bu problemlerin çözümü hakkında yapılan tartışmalara değinilmek istenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde tıp hukukuna ilişkin kavramlar ile, Türk Borçlar Kanuna göre hekimin sorumluluğunun kaynakları incelenmiştir. Sonraki bölümlerde ise, usul hukukuna ilişkin olmak üzere, yetki, görev, davanın türü, taraflar ve buna ilişkin tartışmalı noktalar, ispat ve ispata yönelik teori ve uygulamada getirilmeye çalışılan kolaylıklar ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi konulara yer verilmiştir.
Description
ABSTRACT: The subject of this study is compensation cases arising from physician’s faulty medical intervention. It is possible to come across substantive law-based sources about the wrong medical intervention of the physician and the liability of the physician many times. However, the most important factor in determining our field of study is the lack of studies on possible procedural problems to be experienced in a compansation cases due to faulty medical intervention after being harmed of the patient. There is a possibility that the patient may be harmed after medical intervention to improve his/her health. In our study, it is aimed to address the problems to be encountered and to be asked before and after the opening of the case and the discussions about the solution of these problems.In the first part of the study, the concepts related to medical law and the sources and consequences of the physician’s liability were examined. In the following chapters, related to procedural law; jurisdiction, competent court, the type of case, determination of parties and the controversial points related to procedural law, finally evidence and the facilities tried to be used in practice and alternative solitions were included.
Keywords
private law
Citation