ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
BORA, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sosyal devlet ilkesi gereği, hak arama özgürlüğünün iyileştirilmesi ve adalete hızlı erişim için mahkeme dışı çözüm yollarını geliştirmek amacıyla reformlar yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu reformlardan birisi de alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanım alanlarını genişletmektir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, en genel tanımıyla yargılama dışında kalan her çeşit uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak ifade edilebilir. Bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk ülkemizde ilk kez 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilmiş olan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile yasalaşmış olup, son zamanlarda arabuluculuk mevzuatıyla ilgili birçok yenilik getirilmiştir. Mevzuatta meydana gelen değişiklikler nedeniyle sıkıntıların oluşması kaçınılmazdır. Arabuluculuk kurumunun toplumda daha iyi özümsenmesi ile yetkin ve etkin arabulucular sayesinde bir sistem oluşana kadar sıkıntılar gündemde kalacaktır. Yapılan bu çalışma ile amaçlanan, arabuluculuk kurumunun daha iyi anlaşılması amacıyla, arabuluculuk sözleşmesinin tüm yönleriyle incelenmesi ve uygulamada ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için hangi kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda fikir vermektir.
Description
Mediation Contract
ABSTRACT: In line with the principle of the social state, reforms have been initiated to improve the freedom to seek rights and to develop out-of-court remedies for quick access to justice. One of the reforms is to expand the use of alternative dispute resolution methods. Alternative dispute resolution methods can be defined as all kinds of dispute resolution methods other than judging. Mediation, an alternative dispute resolution method, has been enacted with the Law No. 6325 on Mediation in Civil Disputes (HUAK), which was accepted for the first time in our country on 7 June 2012, and many innovations have been introduced recently regarding mediation legislation. It is inevitable to face with shortcomings due to changes in legislation. The problems will remain on the agenda until a system is formed, with better integration of the mediation agency in the society and thanks to competent and effective mediators. The aim of this study is to evaluate the mediation agreement in all aspects with the purpose of better interpretation of the mediation institution and to give an idea about which legal arrangements should be made in order to prevent the resulting grievances in practice.
Keywords
private law
Citation