KOSOVA: YUGOSLAVYA FEDERASYONUNDAN BAĞIMSIZLIĞA

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
ALDANMAZ, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından söz konusu olan gelişmeler doğrultusunda Yugoslavya kurulmuştur. Bu durum, daha önceki dönemlerde bir arada yaşamamış olan etnik kökenlerin aynı devlet içerisinde yer almalarına neden olmuştur. Ancak Yugoslavya, Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile birlikte mikro milliyetçi akımların baskısına dayanamamış ve dağılmıştır. Bu süreçte söz konusu olan Kosova Sorunu da, tarihsel temelleri olan ve çok boyutlu bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Zira Kosova Sorunu; Balkanları, Kafkasya’yı ve Ortadoğu’yu etkileyecek güce sahip bir sorun olarak görülmektedir. Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte bu sorunun çözümleneceği düşünülse de, bilakis daha karmaşık bir hal alması söz konusu olmuştur.
Description
Kosovo: Independence from Yugoslavia Federation
ABSTRACT: Following the First World War, Yugoslavia was established in line with the developments in question. This has caused ethnic origins that have lived together in the previous periods to take part in the same state. However, with the end of the Cold War era, Yugoslavia has not been able to withstand the pressures of micro – nationalist movements. In this process, The Kosovo Matter is regarded as a multi – dimensional problem with historical basis. Although it is thought that this problem has been resolved with the announcement of Kosovo’s independence, it has become a matter of becoming more complicated.
Keywords
international relations
Citation