IŞİD’İN ORTAYA ÇIKIŞI VE TÜRKİYE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-17
Authors
Yüksel, Serdar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
IŞİD terör örgütü Arap Baharı’nın Suriye’ye gelmesiyle oluşan iç savaşı ve zaten istikrarsız bir görüntü veren Irak’ta kendisine hakimiyet alanı kurarak devlet olma yolunda ilerleyen bir görüntü çizdi. Irak ve Suriye ile tarihsel yakınlığın yanında sınır komşusu olan Türkiye ise bu süreçte en çok etkilenen devlet oldu. Türk dış politikasının bu dönemde geliştirdiği politikalar, bölgenin siyasi istikrarın da etkili olmuştur. Türkiye bu dönemde aktif ve çok yönlü dış politikasıyla sadece Ortadoğu da değil dünya çapında yaptığı eylemlerle yankı uyandıran IŞİD terör örgütüne karşı yürüttüğü politikalarıyla bölgede söz sahibi olmayı hedeflemiştir. Bu çalışma Türk dış politikasında alınan kararların anlık değişkenlerini ve iç politikasına nasıl yansıdığı üzerine tartışmayı amaçlamaktadır. Bu noktada bir sonuca varabilmek için AKP hükümetinin Türk dış politikasında alışılagelmişliğin dışına çıkan bazı kararları ve dış sorun olarak görünen Irak, Suriye ve IŞİD politikalarının iç sorunlarını da tetiklemesiyle yaşanan olaylardan da yararlanılmıştır. Böylelikle söz konusu değişimlerin yıllara ve şartlara göre Türk iç ve dış siyasetinde köklü değişikliklere gidildiği ve IŞİD konusunda anlaşmalara dayanan bir çözüm seçtiği görünmektedir.
Description
Emerge of ISIS and Turkey
ABSTRACT: ISIS terrorist organization, Arab Spring, came to Syria, and the Iraq war, which gave an unstable appearance to the civil war, set the stage for becoming a state by establishing a dominant field in Iraq. In addition to historical affinity with the Iraqi and Syrian border with Turkey was the most affected state in this process. The policies developed by Turkish foreign policy in this period also influenced the political stability of the region. Turkey aims to have a say in the region in this period, with the active and multifaceted foreign policy in the Middle East not only resonates with the world in his action against the policy conducted by ISIS terror organizations. This study aims to discuss how the decisions taken in Turkish foreign policy reflect on the instant variables and internal politics. At this point, the AKP government has also benefited from some of the decisions that have gone beyond conventional customs in Turkish foreign policy, as well as from events that have triggered internal problems in Iraq, Syria and ISIS politics, which seem to be external problems. Thus, it seems that the changes in question have undergone drastic changes in Turkish internal and external politics over the years and conditions, and they have chosen a solution based on agreements on ISIS.
Keywords
international relations
Citation