BEYOND SEXUALITY: TRANSGENDER BODIES IN THE NOVELS OF VIRGINIA WOOLF, ANGELA CARTER AND JEANETTE WINTERSON

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-18
Authors
ÖZTOP HANER, Sezgi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The broad concern of this dissertation is the significance of gender ambiguity and fluid sexuality created by the presence of transgender narrators in the novels of three twentieth century women novelists. Hence, this dissertation studies Orlando (1928) by Virginia Woolf, The Passion of New Eve (1977) by Angela Carter, and Written on the Body (1992) by Jeanette Winterson in order to examine and contextualize the role of transgender narrators and their critique of stable gender position articulated through body. In this respect, Woolf’s Orlando shows how the novel both engages with the reformulation and rearticulation of gender and depicts a body in the process of transitioning. Carter’s The Passion of New Eve demonstrates how the subjects are already transgendered and continuously reshaping the material world through the embodiment of the transgendered being. On the other hand, Winterson’s Written on the Body urges the reader to consider how possible to discuss sex and sexuality of the narrator when his/her gender is never exposed and how the reader constitutes an identity for the narrator and an entrance into the text in the absence of sex. Then, this dissertation will show the way gender ambiguity is created by the existence of transgressive transgender figure in each novel, which enables the reader to interrogate gender dynamics and to reconsider the categories of sex and sexuality with alteration in mind. This dissertation will also indicate that each writer implants the transgender body throughout their examination of language’s ambiguity and the disruption of spatiality and temporality. At the same time, this dissertation demonstrates how the transgender figure in each novel is functioned as an essential component for the revision of dominant discourses involved in the construction, maintenance and spread of conventional gender identities and sexualities.
Description
Cinsiyetin Ötesinde: Orlando, The Passion of New Eve ve Written on the Body Eserlerindeki Cinsiyet Değiştiren Bedenler
ÖZ: 20. yüzyıl kadın yazarlarının romanlarındaki “transgender” anlatıcıların mevcudiyetleriyle yaratılmış olan toplumsal cinsiyet belirsizliğinin ve değişken cinsiyetin önemi bu tez çalışmasının geniş kapsamını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu tez çalışması transgender anlatıcıların rolünü ve beden aracılığı ile ifade edilen sabit cinsel kimlik statüsünün eleştirisini irdelemek ve uygun bir bağlama yerleştirmek için Virginia Woolf’un Orlando, Angela Carter’ın The Passion of New Eve ve Jeanette Winterson’ın Written on the Body eserlerini inceler. Bu bakımdan, Virginia Woolf’un Orlando eseri toplumsal cinsiyet olgusunun nasıl tekrar şekillendiğini ve yeniden ifade edildiğini ve aynı zamanda bir bedenin nasıl sürekli dönüşüm içerisinde olduğunu gösterir. Sonrasında, Angela Carter’ın The Passion of New Eve eseri bireyin toplumsal kimliğinin nasıl sürekli değiştiğini ve nasıl dünyayı sürekli olarak tekrar şekillendirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan, Jeanette Winterson’ın Written on the Body romanı anlatıcının cinsiyet ve cinsel kimliği belirtilmeden okuyucunun anlatıcının cinsiyetini tartışabilmesinin nasıl mümkün olduğunu ve metindeki cinsiyet kimliğinin eksikliği karşısında okuyucu anlatıcıya nasıl cinsel kimlik öngörebiliyor konularına dikkat çekmiştir. Böylelikle bu tez sınırlar ötesi transgender bir figürün varlığı ile toplumsal cinsiyet belirsizliğinin her bir romanda nasıl oluşturulduğunu ve bu oluşumun okuyucuların zihnindeki toplumsal cinsiyet olgusu dinamiklerini sorgulamalarını ve cinsiyet ve cinsel kimlik kategorileri üzerine tekrar düşünmelerini sağlamıştır. Ayrıca, bu tez her bir yazarın cinsiyet değiştiren bedenleri dilin belirsizliği ve zaman ve mekân algısının kopukluğu üzerinden nasıl metnin içine işlediğini göstermiştir. Aynı zamanda, bu tez her bir romandaki transgender figürün geleneksel cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyet algısının yapılandırılması, sürdürülmesi ve yayılması hususunda etkin olan baskın söylemlerin yeniden yapılandırılmasını sağlamada gerekli bir araç olarak karşımıza çıkartıldığını göstermiştir.
Keywords
english language and literature
Citation