The impact of e-portfolio on foreign language writing skills

thumbnail.default.placeholder
Date
2011-08-08
Authors
ERİCE, Derya
ERTAŞ, Abdullah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,
Abstract
This study explores the effect of e-portfolio use on developing the writing skills of English language learners who are at the pre-intermediate language proficiency level. The experiment group (n=23), were asked to enroll in an online classroom to keep online portfolios whereas the control group (n=24) kept paper portfolios. `The Motivation Strategies for Learning Questionnaire` and `Computer Attitude Questionnaire `were used in addition to the `Computer Literacy Survey` to collect data. This study provides insights into using portfolio through online writing practice compared with paper-based practice in terms of achievement. The results suggest that 1) The digital environment contributes to language writing skills. 2) Factors of previous computer experience and computer ownership influence computer attitudes. 3) E-portfolio can be integrated into foreign language teaching curricula.
Description
Elektronik Portfolyonun Yabancı Dilde Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi
ÖZ: Bu çalışma elektronik(e-) portfolyonun orta alt yabancı dil seviyesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bir grup lisans öğrencisi çevrim içi sınıf ortamında elektronik portfolyo oluştururken, diğer bir grup da yazılı dosya şeklinde portfolyo oluşturmuşlardır. “Öğrenme için Motivasyon Stratejileri Anketi” ve “Bilgisayar Tutum Anketi” ile “Bilgisayar Okuryazarlığı Anketi” aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışma ile teknoloji destekli yazma pratiği ile dosyada yazma pratiği karşılaştırmasıyla elektronik ortamın başarıya etkisi hakkında bilgi sunulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre 1) Dijital ortam yabancı dil yazma becerilerine olumlu etki etmektedir. 2) Bilgisayar kullanım deneyimi ve bilgisayar sahibi olma bilgisayara karşı tutumu etkilemektedir. 3) Elektronik portfolyo yabancı dil öğretim müfredatında yer alabilir.
Keywords
basic english
Citation