SOĞUK SAVAŞ SONRASI ALMANYA’DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
Demirören, Yasemin Merve
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Soğuk Savaş Sonrası Almanya’da Aşırı Sağın Yükselişi adlı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, Weimar Cumhuriyeti ve Nazi Dönemi‘nde Almanya’da yaşanan aşırı sağ hareketler dönemsel olarak ele alınmıştır. Bununla beraber, bu iki dönemin aşırı sağ hareketleri arasında karşılaştırılmalı analiz yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Soğuk Savaş döneminde Almanya konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde ayrıca, Soğuk Savaş öncesi dönemin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Demokratik Almanya Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nde gerçekleşen aşırı sağ hareketler incelenerek, aralarındaki benzerlik veya farkları da bu çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Kurulan iki Almanya Cumhuriyeti’ndeki toplumsal, ekonomik, siyasi hayatta gerçekleşen aşırı sağ hareketlerin çıkış noktaları tartışılmıştır. Yabancı düşmanlığı kavramı, doğu ve batı Almanya’da toplumda nasıl ortaya çıktığı ve toplumu nasıl etkisi altına aldığı araştırılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde Soğuk Savaş sonrası birleşen Almanya’daki aşırı sağ hareketler ele alınmıştır. Bu bölümde de öncelikle Soğuk Savaş’ın sona ermesine neden olan olaylar göz önünde bulundurularak aşırı sağ hareketlerin geçirdiği dönüşümler incelenmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile günümüze kadar olan zaman içerisinde, Almanya’daki aşırı sağ hareketlerin ideolojileri ve eylemleri bölgesel olarak karşılaştırarak incelenmiştir. Günümüz Almanya’sında toplumsal eylemlerin aşırı sağ söylemlerinin Alman Parlamentosu’nda merkez sağ partilerince destek bularak siyasi olarak Alman siyasetini nasıl yönlendirdiği incelenmiştir. Almanya Federal Meclisi’nde sağ parti olan AfD’nin toplumsal aşırı sağ hareketlere karşı sergilediği tutum ve destekler çerçevesinde siyasi olarak aşırı sağ grupların siyasete olan etkileri tartışılmıştır. Bunun yanında meclisteki diğer partilerin, aşırı sağ söylemlerle elde ettikleri politik başarıları, istatistiklerden yararlanılarak ele alınmıştır. Almanya’da gerçekleşen aşırı sağ hareketlerin ideolojileri ve toplumsal etkileri ile Doğu Almanya Cumhuriyeti’nde gerçekleşen aşırı sağ hareketlerin bağlantısı incelenmiştir. Bu bölümde yine Almanya’da gerçekleşen aşırı sağ hareketlerin bölgesel yoğunluk oranları incelenirken aynı zamanda siyasi oy verileri de incelenerek aralarındaki bağlantı ele alınmıştır.
Description
Rising Power of Extreme Rights in Germany after Cold War
ABSTRACT: This work dedicated to rise of far right during post-Cold War years in Germany consists of three major parts. In the first part of this study, detailed analysis of various extreme right movements occurred during the Weimar era and Nazi Germany period has been examined case-by-case. Furthermore, comparative analysis of Weimer and Nazi Germany’s right movements had conducted. In the second part, extreme right movements in Cold War years in Germany had discussed. Firstly, general review of early years of this period (World War II and division of Germany) had done. Similarities and differences between extreme nationalist movements of Democratic German Republic and Federal German Republic has studied. Emergence of nationalism has linked to social, economic and political issues. Roots of xenophobia in Eastern and Western Germany and its impact on society had investigated. The last part of study focuses on far right movements in unified Germany. The principally in this part, extreme rights’ evolution in view of the fact that causes of Cold War. Extreme rights’ ideologies and actions examined by comparing by region by region from the post-Cold War until these days. In this part, it contained to Germany’s extreme rights’ discourse how effected to German Parliament using supported by right wing parties. AfD is most powerful right wing parties that it reflected the extreme rights’ ideology. It is attitude and supported to social extreme right movements had argued. On the other hand, extreme rights’ political success on the parliament could examined using by statistics. The ideologies and social influences of the extreme right movements in Germany and the connection of the extreme right movements in the Republic of East Germany examined. In this section, while the regional intensity ratios of the extreme right movements in Germany analysed, the political voting data also examined and the connection between them were discussed.
Keywords
international relations
Citation