FACTORS IN AGILE METHODS ADOPTION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-25
Authors
Abdalhamid, Samia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Recently, agile methods have become more popular in the software development industry, but adopting Agile methods by software development organizations can be an easy process or a hard one depending on certain factors. So to make the process of adopting the Agile method successfully, there are some factors that can help organizations to adopt agile without fear of failure. There is not enough research in terms of adopting Agile in SMEs in particular. For this reason, we studied the factors of adopting Agile methods in small and medium software development organization to provide guidelines for success and failure factors. In this research, the use of agile methods is explored in small- and medium-scale software. Based on rigorous literature review number of models and hypotheses were developed and examined by data collected from 52 software organizations from 7 countries based on comprehensive questionnaire. As results some significant success factors were identified such as : Assigning essential features first. Frequent delivery of software, and the use of tools. In terms of failure factors, the most significant factor that can cause failure is too-large size of an organization.
Description
KÜÇÜK VE ORTA İŞLETMELERDE ÇEVİK YÖNTEMLERİN UYARLANMASINDAKİ FAKTÖRLER
ÖZ: Son zamanlarda çevik yöntemlerin yazılım mühendisliği endüstrisinde giderek daha popüler olmasına rağmen yazılım geliştiren kurumların çevik yöntemleri benimsemelerinin kolaylığı veya zorluğu bazı faktörlere bağlıdır. Çevik yöntemlerin benimsenme sürecini başarılı hale getirmek ve başarısızlık korkusu olmadan benimsenmelerini sağlamak için kurumlara yardımcı olmak üzere, bazı faktörler bulunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmaların çevik yöntemleri benimsemesini araştıran yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, biz küçük ve orta ölçekli firmaların çevik yöntemleri benimsemesini etkileyen faktörleri başarı ve başarısızlık faktörleri için prensipleri sağlamak üzere araştırdık.Bu araştırmada, küçük ve orta ölçekli yazılım firmalarında çevik yöntemlerin kullanımı araştırıldı. Titiz bir literatür araştırması sonucunda birçok model ve hipotez geliştirildi ve kapsamlı bir anket ile 7 ülkedeki 52 yazılım kurumundan toplanan verilerle değerlendirildi. Sonuç olarak önemli özelliklere öncelik vermek, sık yazılım teslimatı yapmak ve araç kullanımı gibi bazı önemli başarı faktörleri belirlendi. Başarısızlığa yol açacak en önemli başarısızlık faktörü olarak kurumun çok büyük olması belirlendi.
Keywords
engineering systems
Citation