THE US AND ETHNIC CONFLICT BETWEEN ARABS AND KURDS IN IRAQ SINCE 2003

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-10-25
Authors
MUHAMMED, Shirwan Hamid
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ethnically based conflict between Arabs and Kurds widely increased in Iraq’s post Saddam Hussein regime. Therefore, this thesis’s primary objective is to analyze the responses of the US policy toward this conflict. Navigating the U.S. policymakers’ reactions and their outlook on internal ethnic violence in Iraq, evaluating the evolution of ethnic strife since the rule of Baath Party, and domestic security dilemma in Iraq’s complicated society are thoroughly presented. Furthermore, it has wide array linkages with international relations, international system, and causes of ethnic conflict in Iraq. It begins by covering the ignorance of ethnic conflicts by theories of international relations or even by great powers. In order to verify the validity of this, we explained several examples. The thesis then goes on to show the nature of ethnic dispute at the time of the Cold War, in a unipolar world, during political transition, and ethnic problems motive in the Middle East.
Description
2003 den beri Süregelen Etnik Kökenli Arap ve Kürt çatışmaları ve Birleşik Amerika
ÖZ: Arap ve Kürtler arasındaki etnik temelli çatışma Saddam Hüseyin rejimi sonrasında yaygınlaşarak arttı. Bu tezin temel amaçları arasında Birleşik Amerikanın bölgedeki etkin politikalarını anlamak ve analiz etmek bulunmaktadır.Irak'ın karmakarışık etnik yapısında BAAS rejiminin baskın bir yapıya sahip olması, Irak merkezi etnik çatışma ortamını arttırarak, Birleşik Amerika politikacılarının etnik çatışma bakışlı ve merkezi yönetimsel iç şiddet çatışmaları önleyici bakış açıları yansıtılacaktır. Ayrıca , uluslararası ilişkiler, uluslararası sistem ve Irak'ta etnik çatışmalar arasındaki çok çeşitli bağlantılar da incelenecektir. Uluslararası ilişkiler ve sistemine göre etnik çatışmaların nedeni, bölgedeki cehalet seviyesinin yüksekliğidir. Bu tez çalışmasında, buna benzer bazı konulara açıklık getireceğiz. Bu tez, Soğuk Savaş dönemindeki, tek kutuplu dünya düzeninde, politik değişimleri ele alarak Ortadoğu’daki etnik problemleri göstermeye yardımcı olacaktır.
Keywords
international relations
Citation