TOWARDS A UNIFIED AGENT ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING METHODOLOGY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
Abdalla, Reem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The computer science and software engineering society have become one of the most progressive and significant domains within science as they have managed to stand firmly in the information technology since the 1990s. Throughout recent years agent technologies have been promoted rapidly and a rising number of processes, frameworks, and notions recommended in related scientific research. In turn, agent technology has many implementations and uses in problem-solving in a variety of areas, including shopping simulations, surveillance, system diagnosis, and remedial procedures. Over the last years, in particular, there has been an increasing number of agent approaches proposed along with an ever-growing interest in their various implementations. These approaches are evolutionary and specifically designed for agents and their particular properties. Yet, a comprehensive and full fledged agent approach for developing related projects is still absent despite the presence of numerous agent-oriented methodologies. One of the moves towards compensating for this issue is to compile the models of various available methodologies, ones that are comparable to the evolution of the Unified Modeling Language in the domain of object-oriented analysis and design. As these to have become defacto standards in software development. In line with this purpose, the present thesis attempts to comprehend the relationship among seven main agent-oriented methodologies. More specifically, we intend to assess and compare these seven approaches by conducting a feature analysis through examining the advantages and disadvantages of each competing process, structural analysis, a case study, and meta-model evaluation methods. This effort is made to address the important characteristics of agent approaches. Since the main objective of this thesis is to take a step forward in forming a unified agent-oriented software engineering methodology, we will include the positive features and avoid the undesired ones within seven distinguished agent methodologies.
Description
TÜMLEŞİK AJANA DAYALI BİR YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİNE DOĞRU
ÖZ: Bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği topluluğu, 1990’lı yıllardan beri bilgi teknolojisi alanında sağlam bir yer edindikleri ve bunu devam ettirmeye başardıkları için bilimde en ilerici ve en önemli alanlardan biri haline gelmiştir. Ajan teknolojileri son yıllarda hızla gelişmiş olup ilgili bilimsel araştırmalarda tavsiye edilen işlem, çalışma alanı ve kavramların sayısı artış göstermiştir. Dolayısıyla ajan teknolojisi, alışveriş simülasyonları, gözetim, sistem hata bulucuları ve onarım prosedürleri dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda problem çözme konusunda birçok uygulamaya ve kullanıma sahiptir. Özellikle son yıllarda sürekli büyüyen ilgi ve alaka ile birlikte çeşitli uygulamalarda ajan yaklaşımları artış göstermiştir. Bu yaklaşımlar evrimseldir ve özellikle ajanlar ve onların belirli özellikleri için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, çok sayıda ajan odaklı metodolojilerin varlığına rağmen ilgili projelerin geliştirilmesi adına kapsamlı ve tam teşekküllü bir ajan yaklaşımı hâlihazırda mevcut değildir. Bu konuyu dengelemeye yönelik hamlelerden birisi, nesneye dayalı analiz ve tasarım alanında Tümleşik Modelleme Dili’nin evrimi ile karşılaştırılabilir çeşitli mevcut metodolojilere ait modelleri derlemektir. Bu amaç doğrultusunda işbu tez, yedi temel ajana dayalı metodolojiler arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışmaktadır. Her bir yarışan/çakışan sürecin avantaj ve dezavantajlarını, yapısal analizi, vaka çalışması ve meta-model değerlendirme yöntemlerini inceleyip bir özellik analizi yaparak bu yedi yaklaşımı daha belirgin bir biçimde değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı hedeflemekteyiz. Söz konusu çalışma ajan yaklaşımlarının önemli özelliklerini ele almak üzere yapılmıştır. İşbu tezin temel hedefi tümleşik ajana dayalı bir yazılım mühendisliği metodolojisini bir adım ileriye taşımak olduğundan olumlu özellikleri dahil edecek ve bilinen yedi ajan metodolojisinde istenmeyen özellikleri ele almayacağız.
Keywords
engineering systems
Citation