EVALUATING THE QUALITY ASPECTS OF SQL AND NOSQL DATABASES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-06-22
Authors
ABBAS, Abdulbaset
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
With the recent advances in technology and the growth of the data to be processed, choosing the suitable databases for your software has become a highly effective element that reflects directly on the overall quality and outcomes of any work. The most popular DBMS are either relational database management systems like SQL or non-relational database management systems like NoSQL; choosing between them at the early stages is essential. In this thesis, the key features of SQL and NoSQL databases have been discussed, considering the eight main software quality attributes affecting the database quality: Availability, Efficiency, Consistency, Durability, Maintainability, Reliability, Scalability, and Recovery Time. This study aims to understand the most effective quality attributes for SQL and NoSQL database implementation. Additionally, the popular DBMS tools for SQL and NoSQL implementation are discussed, considering four tools: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, and Redis. To better understand the current implementation preferences, a questionnaire has been conducted with IT professionals: developers, database experts, testers, and managers to understand their preferences on SQL and NoSQL databases from the quality perspective. According to the questionnaire results, the highest important quality attributes for SQL are durability, consistency, and availability whereas, scalability, durability, and efficiency were the most critical quality attributes for NoSQL.
Description
SQL VE NOSQL VERİTABANLARININ KALİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZ: Teknolojideki son gelişmeler ve işlenecek veri miktarındaki artış ile birlikte, yazılımınız için doğru veritabanlarını seçmek, genel olarak yazılımın kalitesine doğrudan yansıyan yüksek etkili bir unsur haline geldi. Günümüzde en çok kullanılan Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS), SQL gibi ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri veya NoSQL gibi ilişkisel olmayan veritabanı yönetim sistemleridir, projenin erken aşamalarında bu sistemler arasında doğru bir seçim yapmak çok önemlidir. Bu tezde, SQL ve NoSQL veritabanlarının temel özellikleri, Kullanılabilirlik, Verimlilik, Tutarlılık, Dayanıklılık, Sürdürülebilirlik, Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Kurtarma Süresi olarak veritabanı kalitesi ile ilişkili sekiz ana yazılım kalite özniteliği dikkate alınarak tartışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, SQL ve NoSQL veritabanı uygulaması için hangi özniteliklerin en etkili olduğunu belirlemektir. Ek olarak, SQL ve NoSQL uygulaması için popüler VTYS araçları tartışılmıştır: MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve Redis. Ayrıca, mevcut uygulama tercihlerini daha iyi anlamak, kalite açısından sektörün SQL ve NoSQL veritabanlarındaki tercihlerini anlamak için geliştiriciler, veritabanı uzmanları, testçiler, yöneticiler gibi BT uzmanlarıyla bir anket yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasının sonucuna göre SQL veritabanları için en önemli kalite özniteliklerinin süreklilik, tutarlılık, ve kullanılabilirlik olduğu, NoSQL veritabanları içinse ölçeklenebilirlik, süreklilik, ve verimlilik özniteliklerinin, en önemli kalite öznitelikleri olduğu görülmüştür.
Keywords
computer engineering
Citation