ÜNİVERSİTELERİN DİJİTAL PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM DEPARTMANI UYGULAMALARI

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-09-06
Authors
SAFFAR, Pınar Amjad Khaleel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Günümüzde meydana gelen bilgi teknolojisinin gelişmesi tüm bilim dallarını etkilenmektedir. Bu gelişmelerden en çok etkilenen dallardan biriside pazarlamadır. Özellikle modem pazarlama araçlarından dijital pazarlama durumdan etkilenen bilim dallarından bir olan pazarlama yeni modern bir pazarlama kavramı ile kaşımıza çıkmaktadır. Dijital pazarlama hizmet ve ürünleri sumak amacıyla cep telefonları, masaüstü bilgisayarlar, medya veya sosyal platformlar gibi internet ve dijital teknolojileri kullan pazarlama türüdür. Bu durum eğitim hayatında büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerde artık bir işletme konumunda oldukları için öğrencilerin kendilerini tercih ederken kullandıkları stratejileri belirlemede halkla ilişkiler ve iletişim departmanları ön plana çıkmaktadır. Özelikle son dönemlerde artan rekabetten dolayı dijital pazarlamayı vakıf üniversiteleri daha fazla tercih etmektedir. Üniversitelerin dijital pazarlama imajlarını üst seviyede tutmak için ve varlıklarını devam ettirmekte rol oynamaktadır. Özellikle üniversite seçimlerinde istedikleri bölümleri veya şehirleri tercih ederken ilk önce üniversitenin sitesine girip bölümleri ve okul hakkında bilgi almak isterler. Bu durumda da üniversitelerdeki halkla ilişkiler ve iletişim departmanları iyi bir imaj sergileyebilmek için dijital pazarlamaya önem vermektedirler. Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerde görevli 200 Tanıtım ve Halkla ilişkiler biriminde görevli uzman ile ankete dayalı çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine nazaran dijital pazarlama faaliyetlerini daha fazla kullandıkları görülmektedir.
Description
Public Relations and Communication Department Applications Within The Scope of Digital Marketing Activities of Universities,
ABSTRACT: The development of information technology that occurs today affects all branches of science. One of the branches most affected by these developments is marketing. Digital marketing, especially from modem marketing tools. Marketing, which is one of the sciences affected by the situation, comes up with a new modern marketing concept. Digital marketing is a type of marketing that uses the internet and digital technologies such as mobile phones, desktop computers, media or social platforms to provide services and products. This situation is of great importance in education life. Since they are now a business in universities, public relations and communication departments come to the fore in determining the strategies that students use when choosing themselves. Especially due to the increasing competition recently, foundation universities prefer digital marketing more. It plays a role in keeping the digital marketing images of universities at a high level and in maintaining their existence. Especially when choosing the departments or cities they want in university selection, they first want to go to the university's website and get information about their departments and school. In this case, public relations and communication departments at universities give importance to digital marketing in order to display a good image. In this study, a survey-based study was carried out with 200 experts working in the Promotion and Public Relations Units at universities operating in Turkey. As a result of the study, it is seen that foundation universities use digital marketing activities more than state universities.
Keywords
business
Citation