BEYOND THE KIDS MARKETING: A CASE STUDY FOR THE GAP BETWEEN LITERATURE AND PRACTICE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
DİNÇ, Kamer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The first examples of marketing for children have been seen in the 1800s but it is noteworthy that the researchers' references to this subject have been late as 1950s. Children form a remarkable consumer demographic; however, understanding of kids’ consumer behavior had been delayed by the late move of researchers. Today, though, there are some researches to explain the understanding of Kids Marketing, they have limited references. However, practitioners prefer not to restrict themselves by literature, they prefer to practice their own way. Even, researchers follow practitioners. This case study was designed to understand how Kids Marketing works in the real world outside the literature. A comprehensive aim of this case study research is to reveal the gap between practitioners and the literature. Also, the aim of this course is to provide a better understanding of definitions, approaches, strategies, and ethical issues of Kids Marketing based on previous studies by exploring and discussing these terms helps to get a better idea. That’s why a case study was designed to criticize the Kids Marketing by using narrative inquiries with examples of practice. Interviews as a narrative inquiry were performed with the professions in the field of Kids Marketing and examples of practice were obtained in popular culture documents. The current study has been made to lighten the gap between literature and practice; so, this critical example of case study collects and adds information to the ongoing action of Kids Marketing.
Description
Çocuğa Yönelik Pazarlamasının Ötesinde: Uygulama ve Literatür Arasındaki Farkı Anlamak İçin Bir Vaka Analizi
ÖZ: Çocuğa yönelik pazarlamanın ilk örnekleri 1800'lerde görülüyor olmasına rağmen araştırmacıların bu konuya değinmelerinin 1950’leri bulması dikkat çekici bir durumdur. Çünkü çocuklar göze çarpan bir tüketici demografisi oluşturur; ancak araştırmacıların çocukları dikkate almalarının gecikmesi, çocukların tüketici davranışlarını anlamayı de geçiktirmiştir. Bugün, çocuğa yönelik pazarlama anlayışını açıklamak için bazı araştırmalar yapılmış olsa da, referens alınan kaynaklar sınırlıdır. Bununla birlikte, uygulayıcılar kendilerini literatürle sınırlandırmayı tercih etmemiş, kendi yollarını keşfetmeyi tercih etmişlerdir. Hatta araştırmacılar bu konuda uygulayıcıları takip ederler. Bu vaka çalışması, çocuğa yönelik pazarlamanın literatür dışında, gerçek dünyada nasıl çalıştığını anlamak için tasarlanmıştır. Bu araştırmasının kapsamlı amacı, uygulayıcılar ve literatür arasındaki farkı ortaya koymaktır. Ayrıca bu çalışmada, önceki çalışmalara dayanan tanımları, yaklaşımları, stratejileri ve etik sorunları daha iyi anlamak da amaçlanmıştır. Bahsi geçen terimler, çocuğa yönelik pazarlama hakkında daha iyi bir fikir edinmeye yardımcı olmak için araştırılmış ve tartışılmıştır. Bu nedenle, bu vaka çalışması çocuğa yönelik pazarlamayı eleştirmek için uygulama örnekleriyle anlatı sorgulamaları kullanılarak tasarlandı. Çocuğa yönelik pazarlama alanındaki mesleklerle anlatı araştırması olarak görüşmeler yapıldı ve populer kültür belgelerinde uygulama örnekleri alındı. Bu eleştirel çalışma, literatüre ve pratik arasındaki farkı açıklamak için yapılmıştır, böylece bu örnek olay incelemesi çocuğa yönelik pazarlamanın devam eden işleyişi hakkında bilgi toplar ve konuyu detaylandırır.
Keywords
business
Citation