ULUCANLAR KAPALI CEZAEVİ VE MÜZEYE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN ANALİZ EDİLMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
ÖZAL, GÖKHAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Kültür ve Sanat Merkezi, siyasi ve kültürel yönden Ankara'nın önemli mekanlarındandır. Kendine özgü mimari özellik gösteren bu mekan cezaevi olmadan önceki kullanım şekli ile cezaevi iken yatan kişiler, yaşanan olaylar ve cezaevinden müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülmesi cezaevini önemli kılmaktadır. Bu tezde, Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin müze kültür ve sanat merkezine dönüştürülme çalışmalarının aşamaları, yapının cezaevi halindeki durumu ile müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülen hali arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, mekana gidilerek gözlenmiş olup, literatür taraması yapılarak detaylı olarak araştırılmıştır. Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezine dönüşüm çalışmalarının nasıl yapıldığı tespit edebilmek için rölöve ve restorasyon projelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Projelere ulaşabilmek için ilgili yerlerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda restorasyon çalışmalarına katkı sağlamış ilgili kurum ve kuruluşlardan restorasyon projesine ayrıca yapının restorasyon çalışmasına başlanmadan önceki halinin çekilen fotoğraflarına ulaşılmıştır. Çalışma alanında yapılan gözlemler ve çekilen fotoğraflar ile cezaevinin eski haline ait elde edilen fotoğrafları ve cezaevinde kalmış kişilerle yapılan görüşmeler karşılaştırıldığında Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürülme çalışmalarında projenin aslına kısmen bağlı kalındığı, yapının kültürel miras açısından önemi düşünülmeden restore edildiği, mekanın bazı bölümlerinin cezaevi havasından çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Description
Ulucanlar Closed Prisons transformation to Ulucanlar Analyzing the Transition
ABSTRACT: Ulucanlar Prison Museum Cultural Art Center, is one of the important places in terms of politics and cultur in Ankara. Having a specific architecture, this place is important because ogitsusage before be coming a prison and the persons been jailed, actions happened and its transformation from prisom to museum and cultural art center. In this theses, Ulucanlar Closed Prisons transformation to museum cultural art center works steps, the buildings condition when prison and its condition when transformed to museum and cultural art center is being compared by its similarities and dissimilarities with literaturere view with details by the observation by going to the place. The chartan drestoration project have been tried to be reached to fix how the transformation of Ulucanlar Closed Prison was transformed to Ulucanlar Prison Museum Cultural Art Center. The meeting with several related places have been done to reach the project. In the end of the meetings, with the relatedinstitutions that have been contributing the restoration work, the restoration projectal so the buildings photos taken before there storati on work have been reached. When we compare observations been done, and photos taken at the working area and the photos of the prison taken in the past and the meetings with the persons for merlyim prisoned, we see that Ulucanlar Closed Prison hasnt been originally connected, and the buildings cultural heritage hasnt been importantly thought when restored, some parts of the building has been put out from the prison style, has been fixed.
Keywords
interior architecture and environmental design
Citation