Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-08-04
Authors
BOSTAN, Atila
KARAKAYA, Murat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
Abstract
Yazılım mühendisliği eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak bitirme projesi dersi Türkiye’deki ilgili tüm programların müfredatlarında yer almaktadır. Lisans eğitim sürecinin son aşamasında çeşitli isimlerle yer alan ve öğrencilerin proje geliştirme süreçlerini grup içerisindeki çalışmalar ile tecrübe etmelerine olanak sağlayan bu ders, üniversiteler tarafından değişik şekillerde ele alın makta ve yönetilmektedir. Yazılım mühendisliği lisans eğitimindeki diğer derslerden gerek işleniş ve gerekse beklentiler açısından farklı olan bu dersin verilme sürecinde çeşitli sorunlarla ve güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada; yazılım mühendisliği programlarında verilen bitirme projesi dersinin öğrenci bakış açısından irdelenmesi için bu dersi alan öğrencilere anket yapılmış, öğrencilerin yaşdıkları zorluklar ile karşılaştıkları sorunlar belirlenmiş ve dersin öğrenciler açısından daha etkin ve faydalı olması için alınabilecek tedbirler öneriler olarak çalışmanın sonunda sunulmuştur
Description
Keywords
computer engineering
Citation