KADINLARIN SİYASİ KARİYERLERİNDE CAM TAVAN ETKİSİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-07-14
Authors
GÖNÜL, Ayşe Füsun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kadınların siyasi kariyerlerinde cam tavan engelinin etkisini araştıran çalışma, ülkemizde kadınların siyasal katılımlarının yetersiz olması gerçeği ve sorunundan yola çıkılarak başlamıştır. Ülkemizdeki kadınların siyasi kariyerlerinde cam tavan engeli konusunda bugüne kadar bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle, araştırma sonucunda bilimsel bir katkı sunmanın yanı sıra, siyasi partilerdeki emektar kadınlara teşvik edici bir kaynak oluşturmak da amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni olarak, Türkiye Büyük Millet Meclsi’nde grup kuran 4 siyasi partinin Ankara’da yaşayan kadın üyeleri belirlenmiştir. Örneklem olarak ise Ankara’da Genel Merkez’de ve ilçe-il teşkilatlarında üye olan kadın siyasetçiler seçilmiş ve 119 kadına anket uygulanmıştır. Ayrıca karar mekanizmalarına yükselmeyi başarmış ( cam tavan engelini kırabilmiş ) 13 kadın siyasetçi ile yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Mülakat ve anketler, bağımlı değişken olarak belirlenen parlamenter sistemdeki hedeflere göre yapılmıştır. Cam tavanın varlığı ve seviyesi parlamenter sistemde aranmıştır . Ankette , yerel yönetimlere ilişkin de bir soru sorulmuştur ve kadınların önemli bir kısmının yerel yönetimlerde aktif olmaya hevesli olmadıkları gerçeğiyle karşılaşılmıştır. Bu sonucun kadın dostu belediyeler oluşturmak adına kaygı verici olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Daha önce incelenmiş olan iş hayatında cam tavan etkisinin kategorilerinden beslenilerek, erkeklerin kadınlar için oluşturdukları engeller, kadınların kadınlar için oluşturdukları engeller ve kadınların kendileri için oluşturdukları engeller kategorileri araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın, alt amaçları da anketin sorularını oluşturmuştur. Anket cevapları ki-kare (chi-square) testiyle değerlendirmeye alınmıştır. Anket ve mülakatlar sonucunda beklenmedik sonuçlarla da karşılaşılmıştır. Kadın siyasetçiler, kendilerine rol model olarak erkek siyasetçileri seçmişlerdir. Ülkemizde siyasal sistemin, rol model olabilecek kadın siyasetçiler yetiştirmek için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İş yaşamının aksine siyasette erkeklerin, kadınların yükselmeleri için bir sorun teşkil etmediği ve erkeklerle sorun yaşamanın, cam tavanın kategorilerinden birini oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde iş yaşamında, kadının kadına engel yaratması kategorisi de siyasette geçerli olmamış, kadınların kadınlarla sorun yaşaması durumu siyasette cam tavanın kategorilerinden birini oluşturmamıştır. Ancak kadınların kendi kendilerine engel oluşturmaları gerçeği , iş yaşamının yanı sıra siyasette de yer bulmuş ve kadının kendi kendine koyduğu sınırlar , siyasette cam tavanın kategorilerinden birini oluşturmuştur. Siyasette cam tavan engelinin kategorilerine dahil edilebilecek yeni bulgular : i) Eğitim yetersizliği ii) Kariyer yapmamak iii) Çocuk sahibi olmak iv) STK deneyimi yaşamamak v) Cam tavan engelinin farkında olmamak olarak ortaya çıkmıştır. Kadınlar siyasette yükselirken, söz konusu kategoriler yüzünden kendilerine bariyer koymaktadırlar. Parlamenter sisteme yönelik hedeflerde ise kritik eşik milletvekilliği olarak belirlenmiştir. Mülakat yapılan karar mekanzimasına yükselebilmiş kadınların ise mevcut pozisyonlarının üstünde bir pozisyonu talep ettiklerini söylemek konusunda çekince yaşadıkları, parti büyüklerinin oklarına hedef olma çekincesi yaşadıkları gözlenmiştir. Milletvekilliğine kadar olan siyasi pozisyonları, 119 kadın içinde toplam 80 kadın seçmiştir, en çok işaretlenen pozisyon, 30 kadın tarafından hedeflenen milletvekilliğidir, milletvekilliğinden sonraki pozisyonları ise 119 kadın içinde 9 kadın hedeflemiştir. Sonuç olarak Türkiye- Ankara evreninden seçilen 119 kadın siyasetçiden oluşturulan örnekleme göre siyasette cam tavan için kritik eşik milletvekilliğidir. Milletvekilliği ve sonrasındaki pozisyonlar kadınlar için cam tavan sahasını oluşturmaktadır.
Description
The Effect Of Glass Ceiling In the Carreers Of Women Politicians
ABSTRACT: The study of the effect of glass ceiling in politics based on the fact that women’s participation to politics is ineduquate. As the glass ceiling effect in poltics has not been studied yet, our study aimed to make a scientific contribution and also to motivate the women politicians. Our field under survey is the women politicians of four political parties which has groups in Turkish National Assembly. Our sample survey is the women members of political bodies ( town- province- head Office organizations ) in Ankara- Turkey and we conducted a survey to 119 women. Also we had structured interview with 12 women politicians who could reach decision making mechanisms ( who could broke the ceiling glass ). The surveys and interviews were based on the dependent varible which is determined as the goals towards parliamentary system . The existence and level of glass ceiling is searched in parliamentar system. Also a question about local governments is asked in survey and concluded that most of the women politicans were not eager to be active in local governments. This result is alarming for development of women- friend municipilities. The obstacles in glass ceiling were derived from pre-studied glass ceiling theories in business lives and thre obstacle cathegories were studied in glass ceiling in politics: i-the obstacles caused by men politicians ii- the obstacles caused by women politicians iii- the obstacles caused women by themselves. . The sub- goals of the study formed the questions of the survey. The answers in the survey were analysed by chi-square test. There were unexpected results of the survey and interviews. Women politicans prefered to choose men politicans as role – model for themselves. From this result it is understood that the political system in our country is not enough to increase the number of women politicans to be taken as role-model. Despite the theory of glass ceiling in business life, men politicians did not cause a problem cathegory for women politicians and women politicans also did not cause a problem cathegory for women in politics as a result of the answers in our survey but the obstacles caused by women by themselves formed a problem cathegory in glass ceiling in politics. The new problem cathegories discovered in our survey is as follows : i) inediquate education ii) not to make carreer iii) to have children iv) not being experienced in non-governmental organizations v) not being aware of glass ceiling obstacle in politics . Women are constructing the above mentioned barriers for themselves while climbing the steps in politics. The crucial level in political goals of women towards parliamentar system is determined as being member of parliament in our survey. The women politicans who suceeded to break the glass ceiling and could reach decision making mechanisms said in the interview questions that they did not demand positions higher than their current positions since they don’t want to be seen ambitious to the top governors of their parties. In surveys, 80 women pointed out the total positions under the member of parliament level. 30 women pointed out the Member of Parliament position. MP level is the most marked position. 9 women marked the positions upper than MP level. As a result the crucial level for glass ceiling in politics is being Member of Parliament in our sample survey in Ankara- Turkey. To be Member of Parliament and upper positions compose the glass ceiling zone.
Keywords
public administration and political science
Citation