THE ROLE OF USING MOBILE SOCIAL MEDIA LEARNING IN LIBYAN HIGHER EDUCATION

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-05-02
Authors
Alhadad, Salha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The use of social media (e.g., Facebook, Twitter, YouTube, Google+) by smartphones and the using of mobile learning applications in education increased day by day, and this reflects the importance of information and communication technologies ICT and its active role in the development of methods and tools of education, and enhance learning among students as well as promote active learning for them, where they have become the most important technology education tools. Mobile apps and the use of social media created opportunities for interaction and collaboration among students, as well as allowed students to engage in creating content and communication by using social media, Web 2.0 tools and mobile web 2.0. In this quantitative study was employed utilizing survey method to presents a portion of the findings on students' perceptions of learning with mobile devices and the role of social media in Libyan higher education. Data were collected through two surveys. In this study was designed mobile learning application based on the results of the surveys, to introduce the concept of Mobile social media learning to the Libyan Higher Education to develop its tools and old methods. The initial experimental results are very positive and this reflects the importance of the mobile applications and social media in developing and increasing the educational performance of students.
Description
LİBYA YÜKSEKÖĞRETİMDE MOBİL SOSYAL ÖĞRENİMİN ROLÜ
ÖZ: Akıllı telefonlarla sosyal medyanın (örneğin Facebook, Twitter, Youtube, Google+) kullanımı ve eğitimde mobil öğrenme uygulamalarının kullanılması her geçen gün artmakta ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini yansıtmaktadır. BİT ve gelişmedeki etkin rolü eğitim yöntemleri ve araçlarını öğrenmek ve öğrenciler arasında öğrenmeyi arttırmak ve aktif öğrenmeyi teşvik etmek; burada en önemli teknoloji eğitim araçları haline gelen Mobil uygulamalar ve sosyal medyanın kullanımı öğrenciler arasında etkileşim için fırsatlar yarattı; öğrencilerin sosyal medya ve Web 2.0 araçlarını ve mobil web 2.0'ı kullanarak içerik ve iletişim kurmalarını sağladı. Bu niceliksel araştırmada anket yöntemi kullanılarak sonuca varıldı. Bu çalışma, öğrencilerin mobil cihazlarla öğrenme algılamalarında ve Libya yüksek öğretiminde oynanan sosyal medyanın rolü üzerine bulguların bir bölümünü sunmaktadır. Veriler iki anket yoluyla toplandı. Mobil sosyal medya öğrenme kavramını, araçlarını ve eski yöntemlerini geliştirmek için Libya Yüksek Öğretimine tanıtmak amacıyla anket sonuçlarına dayanan mobil öğrenme uygulaması tasarladık. İlk deney sonuçları çok olumludur ve bu mobil uygulamaların ve sosyal medyanın öğrencilerin eğitim performansını geliştirmede ve arttırmada önemini yansıtır.
Keywords
computer engineering
Citation