A COMPARATIVE STUDY OF E-GOVERNMENT EVOLUTION IN AFRICA

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-03-01
Authors
El-Asheibi, Nagat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
States are constantly striving to improve their services to their citizens, trying to reach them through the Internet in order to be able to explain their policies and be effective. The delivery of public information and services to citizens through the Internet channel is considered e-government. The e-government uses information technology to serve citizens, businesses and institutions. There are various factors that affect e-government. In general, researchers have examined e-government studies that have been put into practice by various African countries. The purpose of this study is to explore the possibilities offered by e-Government in Africa by documenting few initiatives on the continent that have developed innovative models that contribute to governments through the implementation. To achieve the aim of the thesis, we present former works and e-government evolution in Africa with discussion on the evolution of e-government in different African countries (Libya, Egypt, Botswana, Sudan, South Africa, Nigeria, Gambia, Ghana, Uganda, Kenya, and Mauritius).
Description
AFRİKA'DA E-DEVLET KALKININ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI
ÖZ: Devletler, politikalarını açıklayabilmek ve etkili olabilmek için, vatandaşlarına hiz metlerini iyileştirmek, İnternet aracılığıyla onlara ulaşmaya çalışmak için sürekli çaba sarf ediyor. İnternet kanalı vasıtasıyla kamuya açık bilgilerin ve hizmetlerin vatandaşlara iletilmesi e-devlet olarak kabul edilir. E-devlet, vatandaşlara, işlet melere ve kurumlara hizmet etmek için bilgi teknolojisi kullanmaktadır. E-devleti etkileyen çeşitli faktörler var. Araştırmacılar, genel olarak, çeşitli Afrika ülkeleri tarafından yürürlüğe konulan e-devlet çalışmalarını inceledi. Bu çalışmanın amacı, hükümetlerin uygulanması için katkıda bulunan yenilikçi modeller geliştiren kıtada az sayıda girişimi belgeleyerek E-Devlet'in Afrika'daki olanaklarını keşfetmektir. Tezin amacını gerçekleştirmek için, Afrika'daki eski hükümet ve evrim çalışmalarını, farklı Afrika ülkelerinde e-devletin evrimi üzerine tartışmalarla sunuyoruz (Libya, Mısır, Botsvana, Sudan, Güney Afrika, Nijerya, Gambiya, Gana, Uganda, Kenya ve Mauritius).
Keywords
software
Citation