ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
KILDIR, Gamze
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Çalışmamızın konusunu “Ortaklığın Giderilmesi Davası” teşkil etmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin açıklamaların daha net anlaşılabilmesi bağlamında öncelikle birlikte mülkiyet çeşitleri olan paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti çalışmanın birinci bölümünde kapsamlı şekilde ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, “Ortaklığın Giderilmesi Türleri” başlığı altında kazai ve rızai paylaşma biçimleri, ortaklığın aynen paylaşma, kat mülkiyeti kurulması ve satış yoluyla giderilmesi, miras ortaklığının meydana gelişi ve elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, “Ortaklığın Giderilmesi Davası” usul hukuku anlamında incelenmiştir. Bu bağlamda davanın konusu, hukuki niteliği, dava taraflarının hukuki durumu, yargılama usulü ve yargılama giderleri ele alındıktan sonra, davada bekletici sorun yapılabilecek hususlar Yargıtay kararları ışığında detaylı şekilde incelenmiştir. Son olarak dördüncü bölümde ise, ortaklığın giderilmesi davasında verilen kararın infazı, ilamlı icraya dair müşterek hükümler ve Yargıtay kararları göz önünde bulundurularak incelenmiş, ardından mahkemece verilen ilama karşı başvurulabilecek kanun yolları açıklanarak çalışma sonuçlandırılmıştır.
Description
The Case of Elimination of Partnership
ABSTRACT: The subject of our study is “The Case of Elimination of Partnership”. In the first part of the study, joint ownership and co-ownership are discussed in detail in the context of a clearer understanding of the explanations related to the case of elimination of partnership. In the second section, under the heading “Types of Elimination of Partnership”, the forms of sharing through the court and sharing with agreement are described. The following topics were examined: the elimination of the partnership through sharing, the establishment of condominium and sale, the formation of the inheritance partnership and the conversion of the cooperative ownership into shared ownership. In the third part of the study, “The Case of Elimination of Partnership” was examined in the sense of procedural law. In this context, the subject of the case, the legal naturethe legat situation of the parties, the judgement procedure and the costs of the trial are examined in detail in the light of the decisions of the Supreme Court. Finally, in the fourth section, the execution of the decision given in the case of elimination of partnership, joint provisions on execution with a decree and the decisions of the Supreme Court were examined, and the work was concluded by explaining the ways of law that can be applied against the decision given by the court.
Keywords
private law
Citation