ULUSLARARASI GÜVENLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞEN GÜVENLİK ALGISI VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
Kırış, Rasime
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın amacı, uluslararası güvenlik sisteminde değişen güvenlik algısının Türk dış politikasına etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde çalışma üç bölümde hazırlanmıştır. Birinci bölümde güvenlik kavramı ve uluslararası güvenlik sistemi ele alınmıştır. Burada güvenliğin tanımı, tarihsel gelişimi, temel boyutları açıklandıktan sonra uluslararası ilişkiler teorileri kapsamında güvenlik ele alınmıştır. Ardından ulusal güvenlik kavramı açıklanmış ve uluslararası sistemde güvenlik ele alınmıştır. Uluslararası kuruluşlar da açıklandıktan sonra, Türk dış politikasına genel bakışı içeren ikinci bölüme geçilmiştir. Burada öncelikle politika ve dış politika kavramları açıklanmış; ardından dış politikayı belirleyen unsurlar ile dış politikayı belirleyen stratejiler ele alınmıştır. Türk dış politikasında temel ilkeler ve Türk dış politikasının tarihsel gelişimi de burada sunulmuştur. Üçüncü bölüm, güvenlik algısı ve Türk dış politikasına etkilerine ayrılmıştır. Burada Türkiye’nin uluslararası güvenlik kapsamında genel durumu, Türk dış politikasında güvenlik unsuru, tarihsel süreçte Türkiye’nin güvenlik algısının etkileri ve Türkiye’nin uluslararası örgütlerle ilişkisi ele alınarak, çalışma tamamlanmıştır. Araştırmada çeşitli veri tabanları taranarak elde edilen kaynaklar kullanılmıştır.
Description
The Changing Security Perception in International Security System and Turkish Foreign Policy
ABSTRACT: The purpose of this study is, to present Influence of the change in the perception of security in International Security Systems, on Turkish Foreign Policy. Within this purpose, the study is laid out in three chapters. In the first chapter, the concept of security and international security system is argued. In this chapter After the concept of security, its historical process, its basic standards are explained, security in the scope of international relations theories is handled. Subsequently, national security concept is explained and international security is handled. After explaining international institutions are explained, the second chapter which includes an overview on Turkish foreign policy, is presented. In this chapter, primarily concept of politics and foreign politics are explained; subsequently elements and strategies that determine foreign politics are handled. Main principles in Turkish foreign policy and the historical development of Turkish foreign policy is presented in this chapter. Third chapter is dedicated to perception of security and its influence on Turkish foreign policy. In this chapter, the study is finalized after handling, general status of Turkey in the scope of international security, security factor in Turkish foreign policy, effects of Turkey’s perception of security in historical process and Turkey’s relations with international institutions. Sources gathered by scanning various databases, are used within this study.
Keywords
international relations
Citation