LİDERLİK GELİŞİMİNDE TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRENMENİN ROLÜ

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-04-10
Authors
ERYILMAZ, Meltem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bilim ve Teknoloji
Abstract
Liderlik, örgütsel başarının önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, şirketlerin çalışanlarına liderlik gelişimi konusunda yatırım yapmaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Yöneticilik kavramı ve sektörel bilgilerle ilgili liderlik özelliklerinin geliştirilmesinde eğitim önemli bir rol oynamakla birlikte, hayat tecrübesi, kişilik, empati yeteneği gibi liderliğin gelişimi için gerekli diğer elemanların öğretilmesi için yeterli olmayabilir. Bu sebeple, liderlik gelişimine yönelik yapılacak eğitimlerin geniş kapsamlı olması gerekmektedir. Artan rekabet ortamı, küreselleşme, sürekli inovasyon ihtiyacı ve takım çalışmasındaki dönüşümler, liderlik gelişimi sürecini seçili kişilere yönelik eğitimlerden ziyade, kurum çapında pekiştirilen ortam ve süreçlerin tasarımına yönelik çalışmalara dönüştürmüştür. Araştırmalar, şirketlerin artık öğrenmeyi ve özellikle de liderlik eğitimini kurumun her düzeyinde erişilebilir hale getirmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Bilgisayar tabanlı öğrenme, web tabanlı öğrenme ve sanal sınıflar gibi birçok eğitim yöntemini kapsayan teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımları, zengin seçenekleri ile şirketlerin her düzeyden çalışanının gelişiminde etkin bir şekilde kullanılabilir. Artık şirketler liderlik eğitimlerinde, yüzyüzenin yanı sıra teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarının olanaklarından da faydalanmayı tercih etmektedirler. Günümüzde hem yüzyüze hem de e öğrenmeyi kapsayan karma programlar, şirketlerin liderlik gelişiminde daha çok tercih ettikleri programlar haline gelmiştir. E-öğrenme ortamları sayesinde çok sayıda çalışan, öğrenme ihtiyaçlarına göre eğitim materyallerine zaman ve mekan bağımsız olarak ulaşabilmekte, çeşitli simülasyonlar ile deneyim kazanabilmekte, becerilerini geliştirebilmekte ve uygulama yapma şansı yakalayabilmektedirler. Ortamlar online kitaplar, makaleler ve videolar ile zenginleştirilebilmekte ve çalışanlar istedikleri an bu materyallere erişebilmektedirler.
Description
Keywords
computer engineering
Citation