ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ YAPILARINDA İÇ MEKÂN TASARIMI: MÜZE EVLİYAGİL ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
KALYONCUOĞLU, Merve
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu tez çalışmasında müze kavramı ele alınarak kattığı değerler üzerine araştırma yapılmıştır. Müze; sanat eserlerinin sergilendiği, kültür varlıklarının korunduğu mekânlar olarak yalın ve sade bir şekilde tanımlanabilir. Çağdaş Sanat Müzeleri; koleksiyonerlerin, ressamların, seramik sanatçılarının, tasarımcıların ve eğitimcilerin profesyonel organizasyonlar hazırladıkları merkezlerdir. Müzede, insan eli ile yapılmış tasarımlar, objeler hakkında bilgi sahibi olunabileceği gibi yurtdışında yaşayan koleksiyonerler bilgilendirilerek, sunum ve görselleşmeler aracılığı ile davet ve organizasyonlar planlanmaktadır. Bu tezin amacı; Müze ve özel olarak bulunan Çağdaş Sanat Müzeleri kavramsal açıdan inceleyerek, yurtiçi ve yurtdışında bulunan çağdaş sanat müzelerinin sanatseverlere kattıkları mekânlar, değerler, kültürel etkiler ve sosyalleşme alanları üzerine araştırma yapmaktadır. Çağdaş Sanat Müzeleri, günümüzde yeni yeni yer ederek, yaptıkları faaliyetler, sergileme teknikleri ve yöntemler ile toplum için çekici hale gelen, toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayarak da müzecilik anlayışının en önemli bileşenlerindendir. Topluma müze içerisinde sualsiz ve sorgusuzca gezinme anlayışı katmıştır. Ankara’nın İncek semtinde yer alan; modern ve çağdaş sanat koleksiyonlara ev sahipliği yapan ‘’Müze Evliyagil’’, Türkiyede bulunan müzelerden farklı özellikleri ile olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Araştırma ortamı olarak kullanılan ‘’Müze Evliyagil’’, 1200 metrekarelik bir alana kurulan, dört farklı kattan oluşan ve üç katta bulunan 750 m2’lik sergi alanları, zengin kütüphanesi, film salonu ve heykel bahçesi ile sunulmuş bir komplekstir. Müze Evliyagil, çağdaş sanat müzesi olma önderliğinde, günümüzde mevcut olan müzelere göre koleksiyonların eserlerini, galerilerde birkaç hafta süren sergiler ile ziyaretçilerin eserleri incelemelerine vesile olması, görünmez eserlerin izlemek isteyen herkese sunulmasını hedeflemektedir. Bu çalışma ile Müze Evliyagil örneği, Çağdaş Sanat Müzesi olma özelliği ile Türkiye ve Dünya’da bulunan farklı çağdaş sanat müzesi örnekleri ve özellikleri ile karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Description
Interior Design in Contemporary Art Museum Structures: Case of Museum Evliyagil
ABSTRACT: In this thesis, the contributions of museum notion to the value of museums are examined by considering its concepts. Museum; can be described as the places where art works are exhibited and cultural assets are preserved in a simple and modest way. Contemporary Art Museums are the centers where professional organizations are arranged by collectors, painters, ceramic artists, designers and educators. In the museum, you can be informed about the hand- made designs and objects, as well as the collectors are informed and invisited for organization by making presentation and visualization. The aim of this thesis is to make a research by considering the concepts of museums and contemporary art museums and the places, values, cultural influences and socialization areas of the museums in Turkey and abroad to art lovers. Contemporary Art Museums the most important components of museology understanding, which has become attractive for the society with their activities, exhibiting techniques and methods by taking place recently and contributing to the socialization of the society. It has brought the society a sense of navigating the museum without question. Their activities make them attractive for the society with their exhibition techniques and methods. They ensure the socialization of society. Contemporary art is one of the most important factors of museology. ‘Museum Evlıyagıl’ where located in Ankara Incek district in Turkey modern and contemporary art collection space has started he modern and contemporary art collection 'Museum Evliyagil' in Turkey has started to feature with its different properties from the existing and current museum. Evliyagil Museum, which is used as a research environment, is a complex which is established on an area of 1200 square meters, consists of four different floors and has 750 m2 exhibition areas on three floors, a rich library for users, a movie hall and a sculpture garden. Under the leadership of Museum Evliyagil as a contemporary art museum, the museum spaces are arrived to be an environment where the collections will be exhibited in galleries for a few weeks, the works of art will be used for long-term studies, the invisible works will be presented to everyone who wants to watch them and in other words, the museum will become a museum a social space. With this search, the example of museum Evlıyagıl has been handled with its feature, being the Modern Art museum, and it has been compared to various modern art museums in both Turkey and the world, as their features.
Keywords
interior architecture
Citation